• A szociális kártyára szükség van!

  Az Összefogás Párt a Parlamentbe történő bejutását követően, mindent meg fog tenni a szociális kártya bevezetése érdekében. Engedjék meg, hogy az Összefogás Párt nevében egy nagyon fontos, a Magyarországon élő emberek életét és a közpénzek hatékony, törvényes, valamint ellenőrizhető felhasználását jelentősen meghatározó összetett probléma rendszerre hívjam fel a figyelmüket, s egyben megoldási javaslatot is adjak rá! Kossuth Lajos szülőfalujának, Monoknak korábbi polgármestereként, sajnos nagyon sokszor találkoztam azzal a problémával, hogy a különböző címeken nyújtott támogatásokat nem a támogatási célnak megfelelően használják fel. Ezek az összegek gyakran nem jutnak el azokhoz, akik arra valóban jogosultak és rászorulnak.

  A polgármesteri munkám során személyesen tapasztaltam, illetőleg az ország különböző pontján dolgozó polgármester társaimtól értesültem, arról az egész társadalmunkat érintő és veszélyeztető szomorú tényről, hogy a becsületesen dolgozó emberek és vállalkozások adójából befolyt pénzekből kifizetett szociálissegélyek és egyéb juttatások sok esetben nem arra fordítódnak, amire az adózó állampolgárok, a Magyar Állam, illetve annak önkormányzatai eredetileg szánták.
  A szociálissegélyeket és egyéb pénzbeli juttatásokat igénybevevő emberek egy része a kapott segélyt alkoholra, cigarettára, kávéra, illetve egyéb szükségtelen élvezeti cikkekre költi. Ezek a támogatások sok esetben a felelőtlen, a jövőre gondolni nem tudó szülők miatt nem jutnak el a gyermekekhez. Ezért ezek a gyermekek rendszeresen éheznek, alultápláltak, ruházatuk nem kielégítő, elhanyagolt, koszos, iskolai felszereléseik hiányosak vagy egyáltalán nincsenek.
  Az egész országban általános jelenség, hogy az államtól kapott támogatások és juttatások egy igen jelentős része uzsorával foglalkozó jól szervezet bűnözői csoportokhoz kerül, ezáltal jelentős anyagi és politikai befolyáshoz juttatva őket, aminek már nagyon súlyos nemzetbiztonsági kockázata is van.
  Szintén országos jelenség, hogy a segélyek és juttatások jelentős részét alkoholra, cigarettára költik. A magyar államot százmilliárdos nagyságrendű kár éri azáltal, hogy a segélyek és egyéb juttatások jelentős része a szürke-, illetve feketegazdaságon keresztül bizonyos bűnözői körökhöz kerül, akik kivonják magukat az adófizetési kötelezettség alól, s egyre jobban megerősödve, egyre több bűncselekményt követnek el.
  A magyar államot és az önkormányzatokat jelentős kár éri akkor is, amikor a felelőtlenül elköltött segélyeket és juttatásokat újból pótolniuk kell, hiszen egy gyermek nem nélkülözhet, továbbá nem szenvedhet, és nem éhezhet azért, mert felelőtlen szüleik az államtól kapott pénzt nem rájuk költik. De itt is fennáll annak a veszélye, hogy a szülők az újból kapott pénzt újra rossz célra, nem a gyermekek javára használják fel.
  Az ilyen családokban felnövekedő és szocializálódó gyermekek jelentős része nem lesz képes az iskolai követelményeknek megfelelni és felnőtt korában beilleszkedni a társadalomba. A korábban a családjukban elsajátított viselkedési normákat fogják követni és alkalmazni, ezért jelentős terheket fognak ők is róni a társadalomra.
  Ezeket a problémákat meg kell és meg is lehet szüntetni egy új rendszer törvénybe iktatásával és alkalmazásával.
  Ez ügyben röviden vázolom az Összefogás Párt elképzeléseit, illetve azt a modellt, aminek bevezetéséről a Monoki képviselő testület 2009. július 28-i ülésén döntést hozott. A társadalmi probléma súlyára való tekintettel a lehető leghamarabb törvényt kell alkotni arra vonatkozólag, hogy minden juttatást, támogatást, segélyt csak és kizárólag egy bankkártyához hasonló, s annak elvén működő „SZOCIÁLIS KÁRTYÁRA” lehessen utalni.
  A szociális kártyával csak a törvényi feltételeknek megfelelő, szerződéses elfogadóhelyeken lehessen fizetni. A rendszert úgy kell kiépíteni, hogy kizárjon minden visszaélési lehetőséget, és csak olyan elfogadó- helyekkel szabad szerződést kötni, akik vállalják és garantálják, hogy körültekintően és nagy figyelemmel kísérik a szociális kártyák használatát.
  Az elfogadóhelyeknek garantálni kell, hogy a szociális kártyával csak a törvényben meghatározott áruk és szolgáltatások vásárolhatók (pl.: általános élelmiszerek, tanszerek, tisztítószerek és tisztálkodó szerek, gyógyszerek, valamint tüzelő, távfűtés, víz, gáz, villany, és lakbér, lakáshitel törlesztés, stb.).
  A szociális kártya rendszert úgy kell kialakítani, hogy a támogatást nyújtó szervezet (pl.: önkormányzat) meghatározhassa, hogy a támogatást milyen célokra adja, és a kártya felhasználója ne tudjon a meghatározott céloktól eltérően más, nem engedélyezett termékeket vásárolni.
  Alapvető fontosságú, hogy a szociális kártya használata pontosan és folyamatosan ellenőrizhető és nyomon követhető legyen. Tételre lebontva lehessen ellenőrizni, hogy a kártya tulajdonosa és jogosultja mire használta fel a kártyát.
  A szociális kártyát a felhasználó fényképével és saját kezű aláírásával kell ellátni, és a kártya elfogadótól meg kell követelni, hogy minden egyes alkalommal ellenőrizze, hogy a kártya jogosultja használja azt.
  A szociális kártya rendszert működése alatt folyamatosan ellenőrizni kell, például próbavásárlásokkal, hogy a szerződött kártya elfogadóhelyek szabályosan, a szerződésekben vállalt feltételek alapján járnak-e el.
  A szociális kártya elfogadóhelyek lehetőleg helyi kis- és középvállalkozások legyenek. Ez esetben ugyanis a szociális segélyek és egyéb juttatások pénzösszegei az adott településeken maradnak, ott erősítve a hazai kis- és középvállalkozói réteget, ami már rövidtávon munkahelyek és vállalkozások megmaradását eredményezi, középtávon akár új munkahelyek teremtését vagy beruházások megvalósítását jelentheti.
  Ha a szociális kártya bevezetése az Összefogás Párt elképzelései szerint valósul meg, akkor annak jelentős gazdaságélénkítő, társadalmi igazság érzetet, közbiztonságot növelő hatása lesz az egész országban.
  A szociális kártya bevezetése és használata semmilyen hátrányt vagy megkülönböztetést nem jelent azon tisztességes emberek számára, akik korábban is szabályosan, a megjelölt célokra fordították az általuk felvett juttatásokat. Ők egy modern, jobban átlátható, biztonságos és kényelmes fizetőeszközhöz jutnak, melyet széleskörűen tudnak felhasználni.
  Jelenleg Magyarországon a szociális juttatásokat bankszámlára utalják, melyből a számlavezető bank mindenféle szociális érzékenység nélkül, leveszi a számlavezetés díját és egyéb költségeit. Ezért a magyarországi bankok és pénzintézetek óriási hasznot húznak az évente kifizetett és rajtuk átfolyó körülbelül 1300 milliárd forintot elérő szociális juttatásból. A szociális segély juttatás jogosultja pedig minden alkalommal megfizeti a bank költségeit.
  Elképzeléseink szerint a szociális kártya semmilyen költséget nem jelent tulajdonosának, az arra érkező pénzt teljes egészében saját céljaira tudja felhasználni. Tehát a szociális kártya használatával több pénze marad a felhasználójának.
  A szociális kártya bevezetése sok millió ember életében jelentene minőségi javulást. Alkalmazásával elkerülhetőek lennének a jövőben azok a szomorú esetek, amikor országunkban gyermekek éheznek, mert szüleik pénzét elvitték az uzsorások, a játékgépek, az alkohol és a cigaretta.
  Országunk jövője és fennmaradása a gyermekeinkre fordított figyelmünkön és gondoskodásunkon múlik, mert egyszer ők lépnek a mi helyünkbe.
  Szepessy Zsolt
  Elnök

Leave a reply.