• A terrorizmus – a gyávák fegyvere!

    A világon élő valamennyi értelmes, gondolkodó embert megdöbbentette a párizsi gyáva, brutális terrorcselekmény. Nem tartozhatnak azok az emberi fajhoz, akik ilyen aljas cselekedetet képesek végrehajtani! Az Összefogás Párt mélységesen elítél valamennyi terrorcselekményt és erősen bízik abban, hogy az elkövetők elnyerik méltó büntetésüket itt a Földön a törvények által, később pedig a jó Isten ítélkezik felettük. Visszaélnek Istenükkel és megcsúfolják vallásukat azok, akik Istenük és vallásuk nevében ölnek meg ártatlan embereket!

    Ezeket a gyilkos terroristákat saját közösségüknek és az egész emberiségnek ki kell taszítania önmagából, mert nem méltók arra, hogy az emberi közösség részét képezzék. Bolygónkon sokan élünk és sok félén gondolkodunk, más-más istenekben hiszünk vagy ateisták vagyunk. Lehetnek egymással szemben vallási, gazdasági, politikai, kulturális stb. nézetkülönbségeink, de ezeket csak is tudással bíró, gondolkodó emberek módjára, tárgyalásos úton, konszenzus keresésével erőszakmentesen szabad rendezzük. Kizárólag ez lehet az emberiség jövője, amely valamennyi embertársunknak egy új boldog világot tud teremteni, ami által az emberi faj egy magasabb szintre tud emelkedni maga mögött hagyva az erőszakos, sötét múltat. A terrorizmus elleni harc sikere az emberiség és az emberiség jövőjének reménysége. Meg kell értsük, hogy ezen a bolygón nem lehetünk egymás ellenségei, mert mindannyian az emberi fajhoz tartozunk ezért egymás testvéreivé, segítő társaivá kell hogy váljunk! Az Összefogás Párt együtt érez az egész francia nemzettel és az áldozatok családjaival! A barbár, terrorcselekedet miatt felkorbácsolt hangulatban sem feledkezzünk meg arról, hogy nincsenek bűnös népek vagy bűnös vallások: csak bűnös, gonosz emberek, akik gaztetteikkel lejáratják, és rossz helyzetbe hozzák saját népüket és vallásukat, ezért tartózkodjunk attól, hogy ártatlan embereket kollektív bűnösként kezeljünk és megbélyegezzünk. Aki isten nevében öl az valójában istentelen!
    A sajtószabadság és a szabad véleménynyilvánítás az egyik legfontosabb emberi jog ugyanis ezek segítségével lehet legjobban az emberi szabadságért és az emberi jogokért harcolni az elnyomás, a diktatúrák, az emberi tudatlanság, emberi gonoszság ellen. Ezért és az áldozatok emlékére tekintettel sem szabad meghátrálni a terroristákkal szemben, bátran élni kell jogainkkal, az újságoknak és újságíróknak félelem nélkül továbbra is közé kell tenni a terrorizmus bűneit, hogy a Földön élő emberek milliárdjai az összefogás erejével tudják elítélni, lehetetlenné tenni és felszámolni a terrorizmust!

    Nyíregyháza, 2015.01.09.
    Szepessy Zsolt Összefogás Párt elnöke

Leave a reply.