• Az Összefogás Párt célja a valódi létbiztonság és közbiztonság

  Az Összefogás Párt alapprogramjának irányelvei mind a valódi létbiztonság és közbiztonság felé hatnak.

  A család védelme, a gyermek jövőjének biztosítása, az idősekről való gondoskodás egy egészséges és teljes élet megtervezhetőségét jelentik.

  Elfogadhatatlan, ezért minden lehetséges eszközt meg kell ragadni a szegénység megszüntetése érdekében.

   

  • a munkaképeseknek munkalehetőséget kell biztosítani,
  • a kirekesztetteket újra fel kell karolni.
  • a mélyszegénységben élőket újra kell integrálni a társadalomba, el kell érni, hogy a szegénység ne termelődjön újra.
  • az oktatást, a foglalkoztatást, a szociálpolitikát magába foglaló, egymásra épülő stratégia kidolgozása szükséges.

  A létbiztonság fenntartása stabil közbiztonsággal érhető csak el. A rendőrség aktuális hiányosságainak kiküszöbölésén túl jelentős szerepet kell vállalniuk a helyi önszerveződéseknek (polgárőrség, faluőrség) is, elsősorban azokon a helyeken, ahol az állami rendfenntartó szerv – anyagi és strukturális fogyatékosságai folytán – tehetetlen. Biztonságunkért, tulajdonunk védelméért nem csak az államnak, de az egyénnek is tennie kell, az államnak pedig meg kell teremtenie ennek hatékony törvényi feltételeit. Az Összefogás Párt felkészült a szükséges törvénytervezetek elkészítésére és benyújtására, a lakosság igényeinek figyelembevételével. Az Összefogás Párt kiáll az önvédelemhez és a tulajdonvédelemhez való jog mellett, és támogatja a közbiztonság megerősítésére irányuló törekvéseket.

  Szepessy Zsolt

  elnök

Leave a reply.