• Az Összefogás Párt szilárd meggyőződése…

  ….szerint a munka becsületének helyreállítása nélkül nincs felelős fejlődni tudó társadalom

  Egy szolidaritásra épülő társadalom felelősségtudata csakis akkor születhet meg, ha mindenki a közösségért, és nem a közösségből akar élni.

  Ezt a munka becsületének helyreállítása nélkül nem lehet véghezvinni.

  Világossá kell tenni, hogy az állam megkárosításával, a “potyautassággal” magunkat és környezetünket károsítjuk meg.

  A nemzet felemelkedése és saját helyzetünk jobbra fordulása sem következhet be közösségre épülő felelősségtudat nélkül.

  Az Összefogás Pártnak célja, hogy minél több ember dolgozzon, a társadalomnak lehetőségeihez mérten mindenki ott segítsen, ahol tud.

  Elengedhetetlen követelmény, hogy mindenki munkával szerzett jövedelméből és ne segélyből éljen.

  A segély ne lehessen életcél!

  A tisztességes munkának legyen értelme, haszna, társadalmi elismerése és becsülete. Ezen társadalmi szükségességet felismerve született meg hazánkban elsőként a monoki modell, a segély helyett munkát elv, mely elfogadásával, bevezetésével és sikeres alkalmazásával példaértékűvé vált.

  Szepessy Zsolt

  Elnök

Leave a reply.