• Az Összefogás Párt választási programja otthonteremtésre Legyen otthona minden magyarnak!

  gy nemzet alapja a család, a család alapja pedig az otthon.

  Az alkotmányban garantálni kell a lakhatáshoz, az otthonhoz jutáshoz, és azoknak megtartásához való jogot, mint alapjogot, ne lehessen egyetlen magyar embert sem otthonából utcára tenni.Ma Magyarországon, egy fiatalnak önerőből szinte lehetetlen otthonhoz jutnia, és mára már a szülők nagy része sem tud az otthonhoz jutáshoz segítséget nyújtani gyermekeinek.

  A megélhetés nehézségei és az otthonhoz jutás kilátástalansága, és egyéb társadalmi jelenségek miatt a fiatalok közül egyre többen keresnek külföldön megélhetést, és sajnos közülük nagyon sokan végleg elhagyják Hazánkat, és más országokban kezdenek új életet, alapítanak családot. Az itthon maradottak közül is egyre kevesebben kötnek házasságot, és egyre idősebb korban vállalnak egyre kevesebb gyermeket, általában egyet, kettőt.

  A családonként megszületendő egy-két gyermek nem tudja biztosítani nemzetünk lélekszámának növekedését, a nemzet fiatalodását, megújulását.

  Jelenleg gyors ütemben elöregedő, fogyatkozó, gyengülő nemzet vagyunk, ami a jövőnkre nézve óriási társadalmi, gazdasági, és szociális problémákat jelent. Ezeknek a jövőbeli problémáknak még a jelenben kell elejét venni, mert pár évtized múlva csak nagyon nagy társadalmi törés, veszteség, és feszültség árán tudjuk majd megoldani, ha egyáltalán akkor még lesz lehetőségünk, erőnk, helyzetünk a javítására.

  Nagyon szomorú, hogy a családok felbomlása, a nagyszámú válások, a házasságok megromlása, és a gyermekszületések csökkenő száma mögött, anyagi problémák – melyek felőrlik a családokat – húzódnak meg, ezek a kilátástalanság, az otthonhoz jutás nehézségei, a munkanélküliség, az alacsony jövedelem, a szegénység, a magas lakáshitel és egyéb hiteltörlesztések, és az egyre dráguló élet, a fogyasztói társadalom túlzott elvárásai.

  A magyar nemzet nem engedheti meg magának, hogy anyagi problémák miatt csökkenjen a házasságkötések, a családok, és a születendő gyermekek száma, mert ez már középtávon is a nemzet erejének, teljesítőképességének csökkenésével jár. Hosszútávon pedig a Magyar Nemzet kihalásának veszélyét hordozza magában.

  Most a mi nemzedékünk kezében van az ország irányítása, és ezzel együtt a jövő felelőssége. Nagy a tét, nagy a felelősségünk, mert a mostani döntéseink fogják befolyásolni, meghatározni jövőnket, nem hibázhatunk, hiszen a még meg nem született gyermekeink, az utánuk következő nemzedékek sorsa a mi bölcsességünkön, elrőlelátásunkon múlik.

  Egy bölcs, hosszútávra előre gondolkodó és tervező állam számára a legjobb befektetés, ha saját állampolgáraiba fektet be, ezen belül is a jövő zálogát a nemzet tovább élését jelentő gyermekekbe, ifjúságba.

  Az előttünk álló egyik legfontosabb feladat, hogy megoldjuk az állampolgárok otthonhoz jutását, ezzel alapot teremtve a családalapításra és a gyermek- vállalásra.

   

  A mindenki számára elérhető és megtartható  otthon megteremtésére az alábbi javaslatot teszi az Összefogás Párt:

  • létre kell hozni egy állami otthonhoz jutási alapot, melyhez a Magyar Államnak kellő forrást kell biztosítania, és melyhez minden munkavállaló és vállalkozó a jövedelmének egy bizonyos százalékát befizeti.

  • Az alap pénzét szigorúan el kell különíteni, és csakis kizárólag otthon teremtésére lehet fordítani, szigorú a Magyar Állam által meghatározott feltételekkel.

  • Ha egy fiatal pár összeházasodik, és legalább három gyermeket vállal, és megfelel a feltételeknek, akkor kapjon az állami otthon teremtési alaptól hosszútávra 35-40 évre annyi állami hitelt, adott esetben kamatmentesen, melyből egy megfelelő méretű házat tud építeni.

  • Ha a fiatal háztulajdonosok rajtuk kívülálló, nekik fel nem róható okból elvesztik, megélhetésüket jelentő munkahelyüket, akkor a munkanélküliség idejére velük szemben a hiteltörlesztést fel kell függeszteni, és segítséget kell nekik nyújtani az újbóli elhelyezkedésre, ezzel megakadályozva, hogy fizetési nehézség miatt veszítsék el otthonukat.

  • A ház tervezésében, és kivitelezésében csak és kizárólag 100 %-ban lehetőség szerint helyi, magyar kis- és középvállalkozások vehessenek részt, akik megfelelnek a törvényi feltételeknek, vállalják, hogy munkanélkülieket vesznek fel.

  • Az építkezésnél felhasznált anyagok legalább 90 %-ban Magyarországon előállított hazai termékek legyenek.

  • Az újonnan épülő házaknak energiatakarékos, megújuló, alternatív, elsősorban hazai energiát használó ÖKO házaknak kell lenniük. Ezzel is csökkentve Hazánk energia függőségét.

   

  Első hallásra sokan mondhatják elképzeléseinkre, hogy fantazmagória, megvalósíthatatlan és drága, de mielőtt elhamarkodott ítéleteket hoznánk, vizsgáljuk meg, hogy milyen rövid, közép, és hosszú távú előnyökkel jár az Összefogás Párt elgondolása, és mit nyerünk általa!

  Először azonban azt vizsgáljuk meg, hogy mit veszítünk, ha nem cselekszünk idejében az otthon teremtés területén, ha nem juttatunk minden családot otthonhoz:

  Rövid és középtávon tovább fog csökkeni a születendő gyermekek száma, egyre többen fognak külföldön letelepedni, családot alapítani, az ország lakosságának a lélekszáma és ezen belül is a fiatalok számának aránya drasztikusan csökken majd, hosszú távon pedig a lehető legnagyobb árat fogjuk fizetni, melyet egy nemzet fizethet, ostobaságáért előre nem látásáért. Szép csendben, lassan elfogy nemzetünk, és helyünket, országunkat más népek veszik majd át, ahogy ez az emberiség történelmében ezidáig már számos alkalommal megtörtént, nagy nemzetekkel is.

  A jelenben és a közel jövőben várható gazdasági, és társadalmi előnyök, a bevezetett intézkedések hatására,végre beindulhat a gazdaságunk motorja, mert a megnövekedett fizetőképes kereslet hatására az új otthonok építése miatt a hazai vállalkozók és vállalkozások megerősödnek, mivel a tervezett szabályozás értelmében a beépítésre kerülő anyagok legalább 90%-nak magyar terméknek kell lennie, így, ezáltal, a hazai termelő iparágak is gyors fejlődésnek indulnak. A megnövekedett feladathoz több dolgozóra lesz szükségük, ezáltal, új munkahelyek fognak létrejönni, csökkentve a munkanélküliek magas számát, és az ország terheit. A vállalkozások és munkavállalók több adót és járulékot tudnak befizetni az államnak, ezáltal Magyarországon elindulhat az oly régen várt gazdasági növekedés.

  A biztos otthonhoz jutás tudata növelni fogja a  házasságok és a születendő gyermekek számát. A stabil otthon anyagi stabilitást is jelent, ezért az anyagi problémák miatt jóval kevesebb házasság fog válással végződni, és kevesebb gyermek fog csonka családban felnőni. Ezáltal a társadalom és felnövekvő gyermekek sokkal erősebbek, teherbíróbbak és kiegyensúlyozottabbak lesznek.

  A sikeres otthonteremtési program nemzetünk jövőjére óriási pozitív hatást fog gyakorolni, egy erős magyar gazdaságot és társadalmat teremtve. A gyermekek születési száma pedig jelentősen emelkedni fog, ezzel megállítható az ország népességének fogyása, és a társadalom elöregedése. A megszületett gyermekek felnőtt korukban adófizető, dolgozó állampolgárok lesznek, akik gondoskodnak az idős emberek nyugdíjáról, ellátásáról, a szociális rendszer működéséről, az állam, és a nemzet fenntartásáról, fennmaradásáról.

  Az Összefogás Párt által felvázolt otthonteremtés, csak a megvalósítás első szakaszában jelent komoly, anyagi terhet az Államnak, a rendszer sikeres beindítása után gyorsan önfenntartóvá válik, tekintettel a magnövekedett adó- járulék és egyéb bevételekre, az adózók létszámának növekedésére.

  Az otthon teremtés legnagyobb értéke azonban anyagiakban nem mérhető, de a nemzetünk számára felbecsülhetetlen, ez pedig a magyar nép fennmaradása.

  Szepessy Zsolt

Leave a reply.