• Sajtóközlemény- Felhívás a parlamenten kívüli el nem kötelezett pártokhoz!

  A hazai média egyes orgánumai a Parlamenten kívüli és nem az ellenzékkel együttműködő pártokat minden alap, bizonyíték nélkül „kamupártnak”, „biznisz pártnak” próbál lejáratni a választók előtt hamisan azt állítva, hogy ezek a pártok valós politikai szándék helyett csak az állami finanszírozás megszerzése céljából alakultak és indulnak a választásokon. Ezen hamis állítások megvalósítják a rágalmazás és egyéb bűncselekmények törvényi tényállását.

  A médiában megjelenő hamis, lejárató célzatú álhírek, csúsztatások ellensúlyozása érdekében azzal a kéréssel fordulok a Parlamenten kívüli és nem a parlamenti ellenzéki pártokhoz tartozó pártokhoz, hogy fogjunk össze érdekeink közös érdeke védelmében.

  Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy a különböző választásokon induló pártok hazánk jövőképének elképzelésében vannak eltérések, de azzal is tökéletesen tisztában vagyok, hogy minden párt a magyar emberek és Magyarország érdekében akar tenni és politizálni. Ez pedig egy olyan mindenek felett álló közös nemzeti érdek, mely erős alapot jelent az összefogásra.

  A választásokon induló, ma még nem parlamenti pártok összefogásának, elősegítésének érdekében kérem a pártok elnökeit, vezetőségét, hogy üljünk le egymással beszélni, egyeztetni, keresve a választáson történő és azt követő együttműködésünk lehetőségeit és egyben közös kiállással utasítsuk vissza a médiában megjelenő, rólunk szóló kreált, lejárató híreket.

  A közös összefogás reményében várom a gondolataimmal egyetértő pártok jelentkezését.

  Budapest, 2018 március 20.

  Szepessy Zsolt,
  Összefogás Párt elnöke

  Kapcsolat:
  media@osszefogaspart.hu
  +36703178118

 • Nyílt levél: RTL Klub részére-Legyen nyilvánosan átlátható a kampány finanszírozás

  Vidus Gabriella Vezérigazgató részére

  Tisztelt Vezérigazgató Asszony!

  Az Ön által vezetett RTL Klub csatonián több hír jelent meg arról, hogy az Összefogás Párt egy kamupárt és csak az állami kampányfinanszírozás megszerzésének érdekében indul a 2018. április 8-án megtartandó országgyűlési választáson. Ezen megjelenő hírek cáfolatára fel kívánom hívni becses figyelmét arra, hogy az Összefogás Pártot Monok polgármestereként 2009-ben alapítottam, öt évvel a 2014-ben bevezetett kampányfinanszírozás előtt.

  2010-ben az Összefogás Párt elindult a parlamenti választáson a jelenlegi kampány finanszírozás hiányában kizárólag önerőből. Az Összefogás Párt csak a 2014-es parlamenti választások kampányához vette igénybe a törvényben biztosított finanszírozást, mellyel minden – a médiában megjelent – összemosott, csúsztattatott híreszteléssel szemben elszámolt az ASZ felé, az elszámolásról nyilvános dokumentum készült.

  Az Összefogás Párt indult több időközi országgyűlési képviselőjelölt választáson és önkormányzati választáson is, melyekre nem vonatkozik a pártfinanszírozás ezért ezen választásokon az Összefogás Párt saját erőforrásból kampányolt. Mivel az Ön által vezetett csatornán nyilvánosan jelentek meg pártomról lejárató hírek ezért én sem magánlevélben, hanem nyílt levélben fordulok Önhöz annak érdekében, hogy végérvényesen nyilvánosan rácáfoljak arra. hogy az Összefogás Párt egy kamupárt lenne, és csak a kampányfinanszírozás megszerzése lenne a célja.

  Az eddigi magyar választások történetében egyedül álló módon egyedi ajánlattal fordulok az RTL Klubhoz:

  Szeretném, ha az RTL Klub elvállalná az Összefogás Párt 2018-as országgyűlési választás teljes választási kampányának megszervezését, lebonyolítását, annak stratégiáját, felépítését, reklámozását, népszerűsítését, az Összefogás Párt megismertetését a választók széles körével az Összefogás Párt választási sikerének érdekében.

  Ennek finanszírozására az Összefogás Párt átutalja az RTL Klub részére a kampányfinanszírozását.

  Ezáltal az RTL Klubnak és a magyar választó polgároknak teljes belelátása lesz abba, hogy alakul a kampányfinanszírozás elköltése és az valójában mire is elég. Amennyiben az RTL KLUB kezeli és költi kampány célokra az Összefogás Párt választási kampányfinanszírozását, akkor nyilvános és átlátható módon lehetne cáfolni
  a párttal szemben megfogalmazott igaztalan híreket, alap nélküli állításokat.

  Tisztelettel arra kérem a Vezérigazgató Asszonyt, hogy a részletek megbeszélése és az árajánlat kidolgozása érdekében személyesen fogadni szíveskedjen, továbbá arra is kérem, hogy tárgyalásaink és azok eredményei nyilvánosak legyenek. A választás napjának gyors közeledésére tekintettel kérem, hogy személyes találkozásunkra egy-két napon belül sor kerüljön, és gyors megállapodás szülessen.

  Budapest, 2018. március 20.

  Megtisztelő, pozitív válaszára várva

  Szepessy Zsolt

  Összefogás Párt Elnöke

   

   

 • 48/2016. NVB határozat – az Összefogás Párt képviseletében Szepessy Zsolt által kezdeményezett országos népszavazási kérdés tárgyában

  A Nemzeti Választási Bizottság

  48/2016. számú határozata

  A Nemzeti Választási Bizottság az Összefogás Párt képviseletében Szepessy Zsolt (a továbbiakban: Szervező) által kezdeményezett országos népszavazási kérdés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

  határozatot:

  A Nemzeti Választási Bizottság az

  „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország kilépjen az Európai Unióból?”

  népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését megtagadja.

  A határozat ellen annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. augusztus 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

  Continue Reading

 • Meghívó! Polgármesterjelölt vacsorára a nyugodt választásokért

  Tisztelt Polgármesterjelölt – Társaim!

  Több évszázad történelmi fejődése az emberek tudásának gyarapodása kellett ahhoz, hogy kialakuljon nálunk a demokratikus államrend és annak egyik legfantasztikusabb vívmánya a szabad választás. Hamarosan, 2014. október 12-én- újra a demokrácia ünnepe -­­­­ szabad választás lesz hazánkban. Most a helyi emberek életére legnagyobb hatást gyakorló önkormányzatok összetételéről kell dönteni képviselők és polgármesterek megválasztásával. Szülővárosomban Nyíregyházán is lesz választás, melynek során a nyíregyházi emberek bölcsen megválasztják azokat az embereket, akikre rábízzák az elkövetkező öt évben sorsuk, biztonságuk, boldogulásuk alakulását, a városuk jövőjét fejlődését, szépülését. A választáson minden jelöltnek programjuk bemutatásával kell meggyőzni a nyíregyházi embereket alkalmasságukról, rátermettségükről a polgármesteri poszt betöltésére. Mint polgármesterjelölt szörnyülködve látom, tapasztalom, hogy egyes jelöltek nem jó program bemutatásával, hanem a másik durva lejáratásával, emberi mivoltának sárba tiprásával, hazug pletykák terjesztésével, suttogó propagandával, mocskolódó kampányt folytatva akar nyerni. Én már a kampány elején kijelentettem, hogy másként gondolkodom az emberi közösségek és a politika kapcsolatáról, ezért nem vagyok hajlandó egy mocskolódó, lejárató kampányban részt venni, egyetlen jelölttársamat sem fogom lejáratni, becsmérelni még akkor sem, ha ők velem így tesznek, ezzel kívánok jó példát mutatni a gondolkodó emberek számára. Én minden embertársamat tisztelem.

  Continue Reading

  • 18
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • b05
  • 11
  • 09
  • b01
  • 08
  • 07
  • b03
  • 06
  • 04
  • 03
  • b02
  • 02
  • 01
  • b04

  Sajtóközlemény *** Ne csak a kampányban legyen minden ingyen! Szepessy Zsolt újabb ötlete indul hódító útjára és még két hét van a kampányból!

  A gondolkodó emberek pártjának egy újabb ötletét vették át, most éppen Siófokon akarnak ingyen mobilt és közterületi wifit biztosítani. Ezek az eredeti, jó ötletek öt évig biztosíthatják Nyíregyházán a gondatlan életet, a kikapcsolódást és a megérdemelt pihenést.

  A hírek szerint egyre több önkormányzat juttatna polgárainak ingyenesen szolgáltatásokat, most éppen Siófok adna minden 18 évnél idősebb lakosának ingyen okos telefont és biztosítana a közterületeken ingyen wifit. Szepessy Zsolt, a gondolkodó emberek pártjának nyíregyházi polgármester-jelöltje már régóta vallja, hogy ameddig nem lehet a hazai fizetéseket nyugat-európai szintre emelni, addig különböző közösségi szolgáltatásokat ingyen, vagy kedvezménnyel kell az embereknek juttatni.

    Continue Reading

 • A nyíregyházi emberek érdekében! – Van esély a változásra! Felszólítom a többi ellenzéki polgármester-jelöltet, hogy lépjenek vissza a javamra!

  Tisztelt Polgármester-jelölttársaim!

  Szeretett városunkban, Nyíregyházán, mindannyian azért méretettjük meg magunkat, hogy felhatalmazást, megelőlegezett bizalmat kérjünk a város vezetésére a nyíregyházi emberektől. Én, mint Nyíregyháza szülötte, és mint tőzs gyökeres nyíregyházi, erős elhívatottságot és erőt érzek magamban ahhoz, hogy közös városunkat polgármesterként kelet Svájcává tegyem.

  Monok polgármestereként megtanultam, hogyan működik az önkormányzat, hogy kell felelősen gazdálkodni, de ami a legfontosabb megtanultam, hogyan kell az emberek minden napját jobbá tenni, az egyénekből közösséget építeni.

  Continue Reading

 • Zuschlag kipakolt az Összefogás fórumán

  Zuschlag János csalás miatt elítélt, börtönbüntetéséből tavaly szeptemberben szabadult volt szocialista politikus szerint a baloldali összefogásban azok a politikusok alkotnak egy csapatot, akik hosszú éveken keresztül “rugdosták” egymást. A volt országgyűlési képviselő erről szerdán Budapesten, az Összefogás Párt “tényfeltáró fórumán” beszélt.

  Continue Reading

 • Mali Zoltánnal a Ma reggelben

  Kedden Mali Zoltánnal a Barna bácsi melletti szimpátiatüntetés apropóján a Ma reggel vendége voltam.

1 / 1 oldal1