• A brókerek után a politikusok is feleljenek vagyonukkal!

  tozsde_blikk_allo
  Baumag, London brókerház, Hajdú-Bét, Buda-Cash, Hungarya Zrt., Civis Globál Brókerház Zrt és Questor… Miközben a kisemberek általában futhatnak a pénzük után, addig a felelősök valahogy mindig megússzák. Az Összefogás Párt szerint nem csak a brókerekre kellenek új felelősségi szabályok, hanem a politikusokra is!
  Az Összefogás Párt üdvözli és támogatja a FIDESZ törvényjavaslatát a pénzügyi visszaélések szigorúbb megítélésére, büntetésére, valamint az okozott károk megtérítése érdekében a saját valós magánvagyon felkutatására, zárolására és elkobzására.
  Az Összefogás Párt álláspontja szerint a brókerekre, pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó szigorú törvények elfogadásával egy időben hasonló, akár visszamenő hatályú, szigorú törvényeket kell hozni a miniszterekkel, politikusokkal, parlamenti és önkormányzati képviselőkkel, választatott tisztségviselőkkel, pártelnökökkel, polgármesterekkel, alpolgármesterekkel stb. szemben is azért, hogy az ő vagyonuk is károkozás esetén azonnal lefoglalható legyen. Az ő döntéseik ugyanis legalább annyira befolyásolják a kisemberek hétköznapjait, megélhetését és jólétét, mint a brókereké és a bankároké. A politikusok olyan tisztségekben és pozíciókban vannak, mellyel könnyen vissza lehet élni és akár bűncselekményeket is el lehet követni.
  Szerintünk annak igenis van fegyelemező és megelőző hatása, ha a választott politikusok a döntéseikért teljes vagyonukkal felelnek, és vagyonukat az általuk okozott kár mértékéig azonnal zárolni lehet. A törvény teremtsen lehetőséget arra is, hogy az eljárás alól családtagoknak, barátoknak, strómanoknak, fedőcégeknek, off-shore cégeknek, ál-alapítványoknak átmenekített és átjátszott vagyon is legyen azonnal zárolható, elkobozható.
  A politikával összefüggő bűncselekmények kárainak megtérítése, enyhítése érdekében létre kell hozni egy politikusi felelősségbiztosítási alapot, melyben minden választott politikus és politikai vezető (különösen miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes, államtitkár, helyettes államtitkár, országgyűlési és önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester, valamint Magyarországon minden bejegyzett párt és a pártok országos, megyei, városi elnökei , tisztséget viselői stb.) kötelesek havonta egy meghatározott összeget befizetni. Ennek hiányában nem végezhetik politikai tevékenységüket és méltatlanná válnak tisztségük betöltésére.
  A biztosítási alap létrejötte törvényes lehetőséget jelent a politikusok által okozott károk részbeni vagy teljes megtérítésére, természetesen az alap a kár megtérítését követően követelést támaszt a kárt okozó politikussal szemben. A társadalmi közbizalom helyreállítása érdekében nagyon fontosnak tartjuk, hogy a politikusok jó példával járjanak elől és önmagukkal szemben is szavazzanak meg, és vezessenek be szigorú akár visszamenő hatályú törvényeket.
  Amennyiben az Összefogás Párt javaslatából törvény születik, úgy az jelentősen erősítené a közbizalmat és csökkentené a politikusok által okozott károk mértékét. Szerintünk azzal, hogy javaslatunk egy közös felelősségbiztosítási alapba tereli Hazánk valamennyi politikusát, ezáltal várhatóan a politikai osztály tagjainak egymás- és a választók iránti felelősségérzete is jelentősen növekedni fog.
  Az Összefogás Párt által javasolt törvény megszületése körülbelül tizenöt-húszezer politikához tartozó embert érintene, akiknek rendszeres havi befizetései a politikusi felelősségbiztosítási alapba elég fedezetet jelentene a politikusok által elkövetett károk megtérítésére.
  Az Összefogás Párt kéri valamennyi országggyűlési képviselőt, hogy a parlamentben vitassák meg és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minél hamarabb a pénzügyi szigorításokra vonatkozó törvénnyel egy időben megszülessen a politikusok vagyonát is azonnal zárolható, elkobozható törvény, illetve létrejöjjön a politikusi felelősségbiztosítási alap.

  Nyíregyháza, 2015.03.25.

  Szepessy Zsolt
  Összefogás Párt elnöke

 • Egy csónakban evezünk Tapolcáért és a magyar emberekért!

  37312a

  Az Összefogás Párt elnöke, Szepessy Zsolt közös csónakázásra hívja „egy csónakban evezünk” mottóval az időközi országgyűlési képviselőválasztáson induló valamennyi jelöltet a meseszép tapolcai tavasbarlangba.

  Az ország politikai közvéleménye most Tapolcára, Ajkára, Sümegre és a Balaton-felvidék környező településeire figyel. A programjaikkal egymással versengő jelölteknek felelősségük van ezért a térségért és az itt élő emberekért, akiket az Országgyűlésben képviselni szeretnének.

  Szepessy Zsolt, az Össszefogás Párt elnöke és képviselőjelöltje ennek a felelősségnek a tudtában hívja közös csónakázásra a választáson induló összes jelöltet. Ezzel a közös fellépéssel ugyanis látványosan kifejezhetik, hogy a közöttük, pártjaik és programjaik között meglévő politikai különbségek és viták ellenére igenis képesek sportszerűen kampányolni és valóban szívükön viselik az itt élők boldogulását.

  Ez a nemes gesztus továbbá ráirányítaná a média figyelmét Tapolca meseszép tavasbarlangjára és a környék idegenforgalmi nevezetességeire, amelyek most még messze nem kapnak akkora figyelmet, mint amekkorát méltán megérdemelnének.

  Az április 12.-i időközi választás előbb-utóbb elmúlik, ám az egyáltalán nem mindegy, hogy a térség természeti szépségei és az itt élő emberek vendégszerete menyire kerülnek be a közvélemény tudatába és a hazai turizmus vérkeringésébe.

  A közös csónakázásra 2015. április 2-án 14 órakor kerülne sor a Tapolcai tavasbarlangban (Tapolca, Kisfaludy Sándor utca 3.).
  Ezután a csónakázáson részt vett jelölteket Szepessy Zsolt az Összefogás Párt elnöke egy kötetlen beszélgetésre invitálja, végezetül egy közös sajtótájékoztató kerül megrendezésre.

  Kapcsolattartó: Pásztorné Kovács Krisztina 06 70 398 2824

  Visszajelzésüket 2015. április 1-ig várjuk e-mailben, vagy telefonos elérhetőségünkön.

 • 1848. március 15-e emlékére

  2015marc15

 • Jobbik: „Kábszeres cigány maffia” miatt maradt a kétharmad

  image.aspxMagyarországon a maffia akadályozza a Parlament működését!
  Mély megdöbbenéssel hallottam, hogy a Jobbik országgyűlési képviselője, Apáti István, a maffia fenyegetése miatt nem tudott munkahelyén az országházban megjelenni és részt venni fontos törvények szavazásánál, mert családját védte a maffia ellen. Hazánkban eddig még egyszer sem fordult elő, hogy a szervezett bűnözés ismert nevén a maffia miatt ne merjen egy országgyűlési képviselő a Parlamentben megjelenni. Ez az eset példátlan, aláássa a demokrácia működését és a jogállamba vetett közbizalmat. Ha Magyarországon a rendőrség a különböző szakszolgálatok, a Terrorelhárítási Központ nem tudják szavatolni, megteremteni egy országgyűlési képviselő és családja biztonságát, akkor mit remélhet egy egyszerű állampolgár? Ezentúl a maffia fogja manipulálni, befolyásolni a Parlament működését? Fontos törvények szavazása előtt megfenyeget egy vagy esetleg több képviselőt, hogy ne merjenek elmenni a szavazásra? De joggal merül fel a kérdés: ki fizeti ezért a maffiát? Ismert, hogy a bűnözők pénzért dolgoznak: anyagi vagy esetleg más előnyök nyújtása nélkül miért akadályoznák meg, hogy egy képviselő eljusson a Parlamentbe és részt vegyen a szavazáson? Miért nincsenek még a fenyegető maffiózók letartóztatva? Miért nem ült még össze a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága? Miért nem szólaltak fel még a képviselők a Parlamentben ez ügyben? Miért nem szervezett a Jobbik szokásához híven egy fáklyás felvonulást a maffiabűnözés ellen? Miért nem szerveztek azok a civilek tüntetést a Parlament elé, akik ettől kisebb fajsúlyú ügyek miatt is az utcára mennek? Miért nem alakult még meg az Egymillióan a maffiabűnözés elleni facebook csoport? Miért nem indult el még a maffiabűnözés ellen a békemenet? Egyébként az egész magyar társadalomnak egységesen fel kellene lépnie a maffiabűnözés ellen. Elég volt! Az Összefogás Párt kéri, hogy az illetékes hatóságok az állampolgárokkal együtt az országgyűlési képviselőket is védjék meg a maffiától, hogy a jövőben részt tudjanak venni fontos törvények szavazásánál.
  Gondoljunk csak bele. Ha a maffia erre képes, mert ezt hagyjuk, akkor mire lesz képes a holnap fia?

  Nyíregyháza, 2015. március 4.
  Szepessy Zsolt

 • Feljelentés

  Feljelentés
  A velem kapcsolatban megjelent rágalmak miatt a KÖZPONTI NYOMOZÓ FŐÜGYÉSZSÉG-hez megbízott ügyvédem, dr. Futó Barnabás beadta feljelentéseimet, melyet az ügyészség a mai napon át is vett. Kérem a Tisztelt hazai médiát, hogy az általam tett feljelentés tényét, ugyanolyan terjedelemben és vehemenciával közölje, mint ahogy azt tette velem szemben a rólam megjelent hamis hírek kapcsán.
  Mellékletként közlöm feljelentésemet.

  Nyíregyháza, 2015. február 17.

  Szepessy Zsolt
  elnök

 • A képviselő-jelöltek lapítottak, a vita elmaradt

  Szepessy Zsolt, az Összefogás Párt elnöke vitára hívta a veszprémi időközi választáson induló jelölteket, akik inkább lapítottak, és kerülték a vitát.

  Február 22.-én tartják a veszprémi időközi országgyűlési képviselő választást. Szepessy Zsolt, az Összefogás Párt elnöke, aki maga is jelöltként indul, vitára hívta mind a 12 induló jelöltet, hogy a média nyilvánossága előtt, személyesen mutassák be a veszprémieknek programjukat.

  A jelöltek közül csak az LMP indulója fogadta el a meghívást, ám a vita kezdete előtt ő is elhagyta a helyszínt, így a vita elmaradt.

  Szepessy Zsolt nem adja fel és bízik abban, hogy még a választás előtt sikerül egy asztal köré ültetni az összes jelöltet. Véleménye szerint a veszprémiek igenis megérdemlik, hogy első kézből kapjanak átfogó képet a jelöltek személyéről és programjáról. Az Összefogás Párt elnöke reméli, hogy ezt a többi jelölt is így gondolja, és a lapítás helyett végül még a választás előtt vállalják a nyilvános vitát.

  Veszprém, 2015.02.12.

  Szepessy Zsolt
  elnök

 • Karaktergyilkosság áldozatává váltam!

  bíróság_0A mai napon a médiából értesültem arról, hogy állítólagosan a Nyomozó Főügyészség nyomozást folytat velem szemben. A nyomozás tényéről a mai napig engem hivatalosan nem tájékoztattak. A médiában megjelent hírekre az alábbiak szerint reagálok: magyar állampolgárság megszerzésért egyetlen egy ukrán állampolgártól sem kaptam illetve fogadtam el semmilyen pénzösszeget feltételezésem szerint politikusi nevemmel visszaélve rám hivatkozva csaphattak be külföldi állampolgárokat, melyhez nekem semmi közöm. Az ügy nyilvánosságra hozatalából egyértelműen az derül ki számomra, hogy politikai, közéleti szerepvállalásom a veszprémi indulás és a boltok zárva tartási ügye bizonyos politikai és gazdasági köröknél nem kívánatos ezért kezdtek lejáratásomba karakter gyilkosság útján. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy hasonló nemtelen lejáratásnak már korábban is áldozata voltam még monoki polgármesterként indult velem szemben eljárás:
  meghurcoltak, lejárattak az egész ország előtt, a hazai média ettől volt hangos, emiatt a polgármester választást is elveszítettem majd később első és másod fokon is minden vád alól felmentettek, természetesen a jogerős felmentés tényéről egyetlen hazai média sem számolt be és az ártatlanul történő meghurcolásom miatt sem kért senki bocsánatot A nyomozás elősegítése és gyorsítása érdekében a mai nappal lemondok mentelmi jogomról és állok a nyomozó hatóságok rendelkezésére.
  Arra kérem a hazai médiát, hogy velem szemben tisztességesen járjanak el, mert az ártatlansághoz való jog engem is megillet.
  Az Összefogás Párt már korábban foglalkozott a külföldi állampolgárok honosításával, mely kapcsán felhívta a figyelmet annak nemzetbiztonsági kockázataira és a lehetséges védekezés módjaira is. Természetesen a magyar sajtó erről sem tájékoztatta közvéleményt.
  Szomorúnak tartom, hogy a hazai politizálás csak lejárató kampányokból és az ellenfelek kriminalizálásából áll, így nem lehet egy országnak a jövőjét építeni.

  Nyíregyháza, 2015.02.11.

  Szepessy Zsolt
  Összefogás Párt elnöke

  Fővárosi Főügyészség
  Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
  E-mail: fov.fou@mku.hu

  Tisztelt Főügyészség!

  Tárgy: Mentelmi jogról való azonnali lemondás

  A mai napon a médiából értesültem arról, hogy Önök nyomozást folytatnak ellenem.
  Ha ez valóban így van, akkor én azonnali hatállyal lemondok mentelmi jogomról, ezzel elősegítve és meggyorsítva a nyomozás sikeres lezárást és állok az eljárás elé teljes egészében együttműködve a hatóságokkal. Továbbá az ügy gyorsítása érdekében együttműködési szándékomat fejezem ki.

  Nyíregyháza, 2015.02.12.
  Szepessy Zsolt
  Összefogás Párt elnöke

 • Szepessy: Veszprémben is a választó az első

  A Ma reggel vendége az Összefogás Párt február 22-i veszprémi időközi parlamenti képviselő-választáson induló elnöke volt. Azt mondta, jelöltsége egyik eleme pártja 2018-ra befejezni tervezett felépítésének.
  Tavaly áprilisban az országgyűlési választáson 11 indulhattak, akkor Navracsics Tibor, a Fidesz-KDNP jelöltje a szavazatok 47,15 százalékával jutott be a parlamentbe. Most azért kell időközi választást tartani, mert Navracsics Tibort november 1-jével uniós biztossá nevezték ki, így – mivel az uniós biztosi és a parlamenti képviselői mandátum összeférhetetlen – október 30-ai hatállyal lemondott országgyűlési mandátumáról. Az időközi voksolás 25 település választópolgárait érinti: szavazhatnak Bakonynána, Bánd, Csehbánya, Csetény, Dudar, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Jásd, Királyszentistván, Kislőd, Lókút, Márkó, Nemesvámos, Olaszfalu, Öskü, Sóly, Szápár, Szentgál, Tés, Úrkút, Városlőd, Veszprém és Vilonya választói.

  Összesen 12 jelöltet vett nyilvántartásba a február 22-i veszprémi időközi parlamenti képviselő-választásra a helyi választási bizottság: Gerstmár Ferencet, az LMP, Kásler Árpádot, a Haza Nem Eladó Mozgalom Párt, Némedi Lajost, a Fidesz-KDNP, Szentpáli Kolost, a Magyar Munkáspárt, Szepessy Zsoltot, az Összefogás Párt, Varga-Damm Andreát, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, Varga Péter Miklósnét, az Aquila Párt jelöltjét, illetve a függetlenként induló Bősze Ferencet, Kész Zoltánt, Horváth Lajost, Karancsi Tibort és Papp András Pált.

  A nyíregyházi születésű, korábban Monokon polgármesterkedő Szepessy Zsolt, az Összefogás Párt elnöke a keddi Ma reggelben azzal magyarázta veszprémi indulását, hogy az egyik eleme pártja 2018-ra befejezni tervezett felépítésének, lehetőséget ad bemutatni programjukat, elmondani, mit szeretnének tenni az emberekért. Hangsúlyozta azt is, hogy a pozitív kampány híve, nem arról beszél, a másik mit ront el, hanem, hogy mit csinál jobban, mint a másik.

  Veszprémi terveiről azt mondta, ha bizalmat kap, csakúgy, mint Monokon, itt is a választók érdekei lesznek számára a legfontosabbak, és ha azt látja, változtatni kell, változtatni fog. Természetesen nemcsak választókörzete, hanem egész Magyarország problémáival foglalkozna, és nem akar a helyi emberek fejére nőni, megadná a tiszteletet nekik. A többiektől azzal különböztetné meg magát, hogy igazat mond, nem ígérget teljesíthetetlen dolgokat, és tisztességesen politizál.

  A politikus az interjú végén még felhívta a figyelmet arra, hogy oda kell figyelni arra, ne vigyek el magyar honfitársainkat Kárpátaljáról az értelmetlen ukrán háborúba.
  http://www.hirado.hu/2015/01/27/szepessy-veszpremben-is-a-valaszto-az-elso/

 • Nyílt levél: Magyar életek vannak veszélyben az ukrán háború miatt!

  Orbán Viktor Miniszterelnök Úr részéreimages

  Nyílt levél: Magyar életek vannak veszélyben az ukrán háború miatt!
  Tisztelt Miniszterelnök Úr!

  Az egyre jobban elmélyülő ukrán háború egyre durvábbá válik és egyre több emberi életet követel. Jelenleg nem lehet tudni, hogy mikor lesz újra stabil béke, mint ahogy azt sem lehet tudni, hogy hány emberi életet követel még ez az esztelen háború, melynek emberi szempontból nem lesz győztese, csak vesztesei lesznek, mint két egymással harcoló fél gyászolni fogja az értelmetlenül megölt halottjait. Egy ember halála is tragédia, fájó veszteség a szeretteinek. Az ukrán válság destabilizálja az egész Európát így az európai államok és európai emberek is veszítenek rajta.
  Természetesen minden emberi konfliktusnak megvannak a vámszedői, haszonélvezői- így az ukrán válságnak is. A nagy politika és a vele összefonódott gazdasági pénzügyi szektor prominens irányítói nagy hatalmi, politikai és gazdasági érdekeiket előtérbe helyezve használják ki saját érdekeiknek megfelelően nagyon sok ember szenvedését, halálát. Nekünk, magyaroknak több hátrányunk származik az ukrán válságból történelmi sajátosságaink és földrajzi elhelyezkedésünk miatt, mint más európai államoknak és polgárainak.
  A ma Kárpátalján, szülőföldjükön élő magyarok nem szabad akaratukból élnek a mai Ukrajna területén, hanem történelmi kényszerűségből. Az 1920. június 4-én aláírt -a magyarság által a mai napig vitatott – trianoni békediktátum által lettek az anyaországból kiszakítva. Ez az igazságtalan állapot még ma is fennáll annak ellenére, hogy a trianoni döntéssel Magyarország területéből részesült államok többsége ma már nem is létezik: ma már nincs Jugoszlávia, Csehszlovákia, Szovjetunió, de ennek ellenére Kárpátalja mégis Ukrajnához tartozik.

  A jelenlegi kijevi hatalom a háború folytatásához a Kárpátalján élő magyarokat is elviszi katonának megfelelő kiképzés és felszerelés nélkül a harcok hevességére és módjára tekintettel ezen magyar emberek élete, testi épsége közvetlen veszélybe kerül és már sajnos eddig is magyar emberek életébe került az ukránok háborúja. A Kárpátalján élő magyaroknak nincs közük az ukránok háborújához. Azon területek ahol jelenleg a harcok folynak sohasem voltak magyar lakta területek és nem kötődtek a magyar történelemhez sem, semmilyen magyar érdek nem indokolja, hogy ezekért az idegen területekért magyar emberek vére folyjon.
  Az eddig is, államilag fenntartott magyarellenesség miatt, folyamatosan romló etnikai arányok drasztikus megváltoztatásához vezet, ha kárpátaljai magyarokat visznek harcolni, meghalni. Ugyanakkor a harcok elől elmenekülő, egyébként harcolni képes, ukránokat pedig betelepítik Kárpátaljára. Ezen tények ismeretében felmerül a gyanú, hogy a kijevi vezetés a történelemből jól ismert recept alapján szándékosan törekszik a kárpátaljai magyarság létszámának csökkentésére és ezzel egy időben a betelepülő ukrán lakosság növelésére így érve el az etnikai arányok jelentős, visszafordíthatatlan megváltoztatását, a kárpátaljai magyarság végzetes meggyöngítését.
  Tisztelt Miniszterelnök Úr, mint az Összefogás Párt elnöke és a veszprémi 01.számú választó körzet Országgyűlési Képviselő-jelöltje arra kérem, hogy vesse latba nemzetközi tekintélyét, befolyását a kárpátaljai magyar emberek védelmében! Akadályozza meg, hogy elvigyék őket egy számukra idegen érdekekért folyó háborúba! Akadályozza meg azt is, hogy a harcok elől menekülő ukránokat betelepítsék Kárpátaljára!
  Amennyiben ezen erőfeszítései külső erők hatása miatt meghiúsulna, akkor teremtse meg annak törvényi, anyagi, társadalmi hátterét, hogy a behívó, idegen háború elől, a kárpátaljai magyarok hazánkba menekülhessenek és a konfliktus megnyugtató rendezéséig, biztonságos hazatérésükig Magyarország területén, a Magyar Állam védelme alatt éljenek, tanuljanak és dolgozzanak.

  Az Ön eddigi, határon túli, magyar politikáját ismerve nincs kétségem afelől, hogy az általam leírtakkal egyetért ez alapján akár erőn felül is megtesz mindent a kárpátaljai magyar honfitársaink védelmében.
  Gyors, eredményes intézkedésében bízva

  Budapest, 2015.01.26.

  Tisztelettel:
  Szepessy Zsolt
  Összefogás Párt elnöke

 • Gyurcsány népszavazási kezdeményezése hiteltelen!

  népszavazásAz Összefogás Párt megdöbbenéssel értesült arról, hogy Gyurcsány Ferenc pártja a Demokratikus Koalíció is népszavazási kezdeményezést nyújtott be a vasárnapi zárva tartás tárgyában. Az Összefogás Párt hiteltelennek tartja egy olyan ember népszavazási kezdeményezését, aki korábban miniszterelnökként ellenzett és minden lehetséges eszközzel próbált megakadályozni több demokratikus népszavazási kezdeményezést.
  Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként gátolta, hogy a magyar emberek szabadon, a lehető legdemokratikusabb módon, népszavazással mondjanak véleményt a kettős állampolgárságról vagy az általa bevezetett tandíjról és vizit díjról. A korabeli sajtó anyagokból egyértelműen kiderül, hogy teljesen népszavazás ellenes volt, nem volt kíváncsi az emberek demokratikus véleményére.
  Gyurcsány – a köpönyegforgatás nagy mestere – most úgy érzi, hogy politikai tőkét kovácsolhat a népszavazásból ezért gyorsan elfelejtette, pillanatnyi érdekének megfelelően felülbírálta a korábbi hozzáállását a népszavazáshoz és gyorsan a népszavazási kezdeményezés élharcosává, vezéralakjává vált. Politikai mohóságában és nagy sietségében, mint már annyiszor, nem volt elég alapos és nem vette figyelembe az őrá is érvényes törvényeket ezért utasították el a pártja által benyújtott kezdeményezést.
  Álláspontunk szerint hiteltelen az a politikus, aki pillanatnyi érdeke miatt bármikor képes megtagadni korábbi tetteit, gondolatait, szellemiségét és akár azokkal teljesen ellentétesen cselekszik.
  A magyar embereknek saját érdekükben végre meg kell tanulni felismerni, kiszűrni a hazug köpönyegforgató, elvtelen, haszonleső politikusokat, akiktől a választásokon meg kell vonni a bizalmat – így szabadulva meg tőlük!
  Gyurcsánynak előbb bocsánatot kell kérni, amiért korábban miniszterelnökként próbálta akadályozni a magyar emberek demokratikus jogát a szabad véleménynyilvánításra népszavazás által, csak ezután lehet erkölcsi alapja arra, hogy ő is népszavazási kezdeményezést nyújtson be, addig pedig mélyen hallgasson.
  Amíg az Összefogás Párt népszavazási kezdeményezését nem bírálja el a Választási Bizottság és az esetleges jogorvoslati eljárások nem fejeződnek be addig a DK sem kezdeményezhet népszavazást, de beállhat ezen ügyben az Összefogás Párt mögé.
  2015.01.22.
  Szepessy Zsolt
  Összefogás Párt elnöke

3 / 6 oldal12345...Last »