• A kárpátaljai magyarok ne legyenek az ukrán háború áldozatai!

  karpatalja1_uj_fekvo_leadKárpátalján újabb mozgósítást rendelt el az ukrán kormány, mely során a Kárpátalján élő magyar embereket is elviszik katonának. Az ukrán kormányhatalomért vívott véres háborújában már eddig is folyt magyar vér, haltak meg magyar emberek. Nem akarjuk, és nem engedjük, hogy idegen területekért, idegen népekért, idegen hatalmi érdekekért folytatott háborúban magyar emberek áldozzák fel életüket, ezért felszólítjuk az Ukrán Kormányt, azonnal szüntesse meg a Kárpátalján élő magyar emberek behívását a háborúba és a jelenleg harcoló magyar katonákat azonnal szerelje le! Ellenkező esetben az Összefogás Párt minden rendelkezésére álló törvényes lehetőséget fel fog használni a Kárpátalján élő magyarság védelmébe az ukránok háborújától való távoltartására. Az Összefogás Párt fel kívánja hívni a kijevi vezetés figyelmét, hogy a kárpátaljai magyarok nem szabad akaratukból élnek az ukrán állam mai területén, hanem az 1920 június 4-én aláírt trianoni békediktátum miatt lett elszakítva szülőföldjük, Kárpátalja, Magyarország területétől.
  A kárpátaljai magyarságot eddig minden idegen hatalom elnyomott, korlátozták nyelvhasználatukat, megpróbálták ellehetetleníteni a magyar iskolákat, a magyar nyelv használatát, lehetetlenné tették az önrendelkezést, bátorították a magyarellenességet, szították a nacionalizmust, gazdaságilag visszafejlesztették, elmaradottá tették a magyar lakta területeket, most pedig üldözik a kettős állampolgársággal rendelkező magyar embereket. A magyar embereket másodrangú polgárként kezelték és ezek után elvárják, megkövetelik, hogy a magyarok vegyenek részt, haljanak meg az Ukrajna által vívott háborúban. Ez a háború az ukránok háborúja, ha már nem tudnak békében élni egymással, akkor harcoljanak csak az ukránok.
  Az ukrán embereknek és a kijevi vezetésnek fáj és igazságtalannak tartják a Krím-félsziget elvesztését és visszakövetelik azt maguknak, de bele gondoltak már mit érezhettek a magyar emberek Trianon után, amikor szétszakították országukat? Így került Kárpátalja, ami ősi magyarok lakta terület volt, a mai Ukrajnához minden nyelvi, vallási, gazdasági, kulturális kötődés azonosság nélkül. Az ukrán vezetők gondolkozzanak el azon: ha nekik visszajár a Krím-félsziget, akkor a magyaroknak visszajár Kárpátalja?
  Az Összefogás Párt kéri a magyar kormányt, a parlamenti pártokat és az európai uniót, hogy lépjenek fel a kárpátaljai magyar emberek védelmében, akadályozzák meg, hogy őket elvigyék egy idegen háborúba harcolni!

  2015.01.15.

  Szepessy Zsolt
  Összefogás Párt elnöke

 • A terrorizmus miatt nem adhatjuk fel vívmányainkat!

  1739808A párizsi rettenetes terrortámadás után több európai vezető politikus vetette fel a terrorizmus elleni harc részeként a schengeni egyezmény felülvizsgálatát, az európai unió tagállamai közötti határellenőrzés bevezetését. Az Összefogás Párt véleménye szerint ez egy nagyon rossz elhibázott lépés lenne: az európai unió országaiban élő emberek életét, szabad mozgását nehezítené meg.Nem engedhetjük meg, hogy a terrorizmus miatt a közösen hosszú idő alatt nehezen elért eredményeinket feladjuk, ezáltal országaink köré újra ellenőrzött határokat húzzunk és ellenőrizzük a tagállamok közötti határforgalmat ezzel korlátozva az európai polgárok mozgásának szabadságát. A terrorizmus győzelme lenne ez felettünk, mert miattuk vagyunk kénytelenek feladni vívmányainkat és visszalépni korábban elhagyott múltunkba.
  A nyitott, szabadon átjárható határok az európai emberek számára a szabadságot szimbolizálják. A terrorizmus miatt bűn lenne az emberek szabadságát csorbítani, mert a terrorizmus is erről szól: erőszakkal, megfélemlítéssel kényszerítik az emberekre ideológiájukat, elveszik az emberek szabadságát, korlátozzák életüket. Azokban az uniós országokban, melyekben korábban kommunista vezetés volt, az ott élő emberek számára az ellenőrzött határok visszaállítása nagyon rossz emlékeket idézne fel, sötét időkre emlékeztetne mivel a zárt, ellenőrzött határok ezekben az országokban élő emberek számára a diktatúra, az elnyomás jelképei voltak ezért is fogadták a határok megszűnését kitörő örömmel.
  Magyarország számára különös jelentősége van a schengeni határnyitásnak, mert 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum óta eltelt hosszú idő alatt csak a schengeni övezethez tartozás teremtett először lehetőséget arra, hogy az elszakított országrészekben élő magyarok határellenőrzés nélkül szabadon mehessenek anyaországukba és fordítva az anyaországból szabadon mehessenek az elcsatolt, elszakított országrészekbe. A nyitott, szabadon átjárható határok a Kárpát-medencében élő magyarság számára az összetartozást, a szabadságot jelentik, ezért sem engedhetjük meg, hogy a gonosz terrorizmus miatt újra bevezessék Európában a belső határok őrizetét és a belső határátkelő helyek ellenőrzését. Győzzük le a terrorizmust a világon élő jó szándékú emberek összefogásának erejével!

  2015.01.14.
  Szepessy Zsolt
  Összefogás Párt elnöke

 • Elment egy nagy ember

  BuzánszkyBuzánszky Jenő személyében a magyarság és a világ egy nagyszerű sportolót, kiváló embert veszített. Elért eredményei, szellemisége, embersége, küzdeni tudása örökké velünk marad és pozitív hatást gyakorol, követendő példát állít az itt maradottak és a jövő nemzedéke számára. Halálával lezárult egy korszak, egy olyan dicső kor, amikor a magyar labdarúgás a világ élvonalához tartozott. Emléke szívünkben él tovább, nyugodjon békében!

  2015.01.12.
  Szepessy Zsolt
  Összefogás Párt elnöke

 • Gyurcsányék nem kezdeményezhetnek népszavazást a vasárnapi nyitva tartás tárgyában

  Az Összefogás Párt négy darab népszavazási kezdeményezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a vasárnapi nyitva tartással kapcsolatban.
  A beadottakból hármat formai hibára való hivatkozással utasított el az NVB és csak egy került a bizottság elé döntésre, mely kérdés megfogalmazását nem tekintették elég egyértelműnek ezért azt elutasították.
  Az Összefogás Párt még a törvényes határidőn belül kijavította a három korábban elutasított népszavazási kezdeményezésre beadott dokumentumokat, így az NVB azokat 30 napon belül fogja elbírálni. Az Összefogás Párt beadott egy új ötödik kérdést is: ,, Egyetért -e Ön a Parlament által megszavazott ,, az üzletek nyitva tartásáról” szóló T/1914. törvényjavaslattal?”
  Amíg az Összefogás Párt által beadott valamennyi népszavazási kezdeményezés elbírálása nem történik meg illetve az esetleges jogorvoslati eljárások nem záródnak le addig az idevonatkozó törvények értelmében senki sem adhat be e tárgyban népszavazási kezdeményezést még a Demokratikus Koalíció sem.
  Az Összefogás Párt élve a törvény adta lehetőségével még a héten benyújtja ezen ügyben hatodik népszavazási kezdeményezését méghozzá a DK által megfogalmazottak szerint: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a kiskereskedelmi üzletek vasárnap is nyitva tarthassanak?”
  Az Összefogás Párt felszólítja a DK-át, hogy a népszavazási ügyben álljon be mögé és támogassa többek közt a saját maga által megfogalmazott kérdés sikeres elbírálását és ezt követően a népszavazás kiírásához szükséges számú aláírás megszerzését.

  Szepessy Zsolt
  Összefogás Párt elnöke
  ballot voting vote box politics choice election

 • A terrorizmus – a gyávák fegyvere!

  A világon élő valamennyi értelmes, gondolkodó embert megdöbbentette a párizsi gyáva, brutális terrorcselekmény. Nem tartozhatnak azok az emberi fajhoz, akik ilyen aljas cselekedetet képesek végrehajtani! Az Összefogás Párt mélységesen elítél valamennyi terrorcselekményt és erősen bízik abban, hogy az elkövetők elnyerik méltó büntetésüket itt a Földön a törvények által, később pedig a jó Isten ítélkezik felettük. Visszaélnek Istenükkel és megcsúfolják vallásukat azok, akik Istenük és vallásuk nevében ölnek meg ártatlan embereket!

  Continue Reading

 • Tisztelt Választópolgárok!

  A Nemzeti Választási Bizottság a 1310/2014. számú határozatával Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben az időközi országgyűlési képviselő választás időpontját 2014. november 23. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

  Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán a Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben Kiss Péter szerzett mandátumot. Kiss Péter 2014. július 29-én elhunyt, ezért a Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében elhalálozás miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére időközi országgyűlési képviselő választás vált szükségessé.
  A 11. számú országgyűlési egyéni választókerület székhelye a IV. kerület. Területe a IV kerület és a XIII. kerület területére terjed ki:
  A IV. kerület választókerülethez tartozó részének határa:

  Continue Reading

 • Meghívó! Polgármesterjelölt vacsorára a nyugodt választásokért

  Tisztelt Polgármesterjelölt – Társaim!

  Több évszázad történelmi fejődése az emberek tudásának gyarapodása kellett ahhoz, hogy kialakuljon nálunk a demokratikus államrend és annak egyik legfantasztikusabb vívmánya a szabad választás. Hamarosan, 2014. október 12-én- újra a demokrácia ünnepe -­­­­ szabad választás lesz hazánkban. Most a helyi emberek életére legnagyobb hatást gyakorló önkormányzatok összetételéről kell dönteni képviselők és polgármesterek megválasztásával. Szülővárosomban Nyíregyházán is lesz választás, melynek során a nyíregyházi emberek bölcsen megválasztják azokat az embereket, akikre rábízzák az elkövetkező öt évben sorsuk, biztonságuk, boldogulásuk alakulását, a városuk jövőjét fejlődését, szépülését. A választáson minden jelöltnek programjuk bemutatásával kell meggyőzni a nyíregyházi embereket alkalmasságukról, rátermettségükről a polgármesteri poszt betöltésére. Mint polgármesterjelölt szörnyülködve látom, tapasztalom, hogy egyes jelöltek nem jó program bemutatásával, hanem a másik durva lejáratásával, emberi mivoltának sárba tiprásával, hazug pletykák terjesztésével, suttogó propagandával, mocskolódó kampányt folytatva akar nyerni. Én már a kampány elején kijelentettem, hogy másként gondolkodom az emberi közösségek és a politika kapcsolatáról, ezért nem vagyok hajlandó egy mocskolódó, lejárató kampányban részt venni, egyetlen jelölttársamat sem fogom lejáratni, becsmérelni még akkor sem, ha ők velem így tesznek, ezzel kívánok jó példát mutatni a gondolkodó emberek számára. Én minden embertársamat tisztelem.

  Continue Reading

  • 18
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • b05
  • 11
  • 09
  • b01
  • 08
  • 07
  • b03
  • 06
  • 04
  • 03
  • b02
  • 02
  • 01
  • b04

  Sajtóközlemény *** Ne csak a kampányban legyen minden ingyen! Szepessy Zsolt újabb ötlete indul hódító útjára és még két hét van a kampányból!

  A gondolkodó emberek pártjának egy újabb ötletét vették át, most éppen Siófokon akarnak ingyen mobilt és közterületi wifit biztosítani. Ezek az eredeti, jó ötletek öt évig biztosíthatják Nyíregyházán a gondatlan életet, a kikapcsolódást és a megérdemelt pihenést.

  A hírek szerint egyre több önkormányzat juttatna polgárainak ingyenesen szolgáltatásokat, most éppen Siófok adna minden 18 évnél idősebb lakosának ingyen okos telefont és biztosítana a közterületeken ingyen wifit. Szepessy Zsolt, a gondolkodó emberek pártjának nyíregyházi polgármester-jelöltje már régóta vallja, hogy ameddig nem lehet a hazai fizetéseket nyugat-európai szintre emelni, addig különböző közösségi szolgáltatásokat ingyen, vagy kedvezménnyel kell az embereknek juttatni.

    Continue Reading

 • A nyíregyházi emberek érdekében! – Van esély a változásra! Felszólítom a többi ellenzéki polgármester-jelöltet, hogy lépjenek vissza a javamra!

  Tisztelt Polgármester-jelölttársaim!

  Szeretett városunkban, Nyíregyházán, mindannyian azért méretettjük meg magunkat, hogy felhatalmazást, megelőlegezett bizalmat kérjünk a város vezetésére a nyíregyházi emberektől. Én, mint Nyíregyháza szülötte, és mint tőzs gyökeres nyíregyházi, erős elhívatottságot és erőt érzek magamban ahhoz, hogy közös városunkat polgármesterként kelet Svájcává tegyem.

  Monok polgármestereként megtanultam, hogyan működik az önkormányzat, hogy kell felelősen gazdálkodni, de ami a legfontosabb megtanultam, hogyan kell az emberek minden napját jobbá tenni, az egyénekből közösséget építeni.

  Continue Reading

 • Az Összefogás Párt célja a valódi létbiztonság és közbiztonság

  Az Összefogás Párt alapprogramjának irányelvei mind a valódi létbiztonság és közbiztonság felé hatnak.

  A család védelme, a gyermek jövőjének biztosítása, az idősekről való gondoskodás egy egészséges és teljes élet megtervezhetőségét jelentik.

  Elfogadhatatlan, ezért minden lehetséges eszközt meg kell ragadni a szegénység megszüntetése érdekében.

  Continue Reading

4 / 6 oldal« First...23456