• Egészségügy

  Az Összefogás Párt elemzése a mai magyar egészségügy helyzetéről és megoldási javaslatai az egészségügyet hosszú ideje sújtó válság kezelésére, felszámolására Hosszú idő óta az egész magyar társadalomban közbeszéd és közelégedetlenség tárgya az egészségügy helyzete. Abban mindenki egyetért, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan és azonnali változtatásra szorul. A rendszerváltás óta eltelt időben minden új, az elődjét váltó kormány megígérte az egészségügy rendbetételét, rendre hozzá is fogtak az átalakításokhoz, melyek inkább további káoszt és bizonytalanságot hoztak, az égető problémák megoldása helyett.


  Az utánuk következő új kormányok mindig kijelentették, hogy elődjeik többek között az egészségügy területén is rossz munkát végeztek, de majd most ők rendbe teszik az egészségügyet, ők is hozzá kezdtek az átalakításokhoz, és ők sem értek el jelentős változást, távozásukkor újabb bizonytalanságot és káoszt adnak tovább az őket váltó új kormánynak, és ez a folyamat így fog menni egészen az idők végtelenségéig, ha az egészségügyet továbbra is pártpolitikai alapon akarják kezelni és a saját rokoni, baráti, üzleti körük számára továbbra is könnyű pénzkivételi forrásnak tekintik.
  A magyar egészségügy több szereplőből áll és csak az ő megegyezésük, kompromisszumaik összességéből lehet az egészségügy válságából kivezető utat közösen megtalálni. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az egészségügyben résztvevő felek sokszor ellenérdekeltek vagy közömbösek egymással szemben.
  Az egészségügyben az alábbi résztvevők vannak:

  a Magyar Állam,
  az Orvos társadalom,
  az egészségügyi dolgozók,
  a beteg emberek,
  az egészségügyben beszállítóként, szolgáltatóként résztvevő vállalkozások.

  Ezen résztvevők egymással való együttműködésével, és érdekeik konszenzus útján történő érvényesítésével lehet egy új, hosszútávon is működő, a társadalom részéről támogatott és elismert, életképes egészségügyi rendszert kialakítani.

  A Magyar Állam, egy jól átlátható, könnyen irányítható, rugalmas, költséghatékony, az adófizető pénzével megfontoltan és takarékosan bánó egészségügyi rendszer kialakításában érdekelt. Az orvos társadalomnak az az érdeke, hogy jövedelmük a pályán eltöltött évek számával, s a megszerzett szakmai tudással arányosan nőjön. Havi fizetésük egy magas életszínvonal elérését tegye lehetővé, a jóléti társadalmakban dolgozó kollégáik jövedelméhez igazodva. Korszerű körülmények között modern eszközökkel tudjanak gyógyító munkát végezni. Legyen lehetőségük szakmai tudásukat, ismereteiket képzések, konferenciák útján folyamatosan bővíteni, részt tudjanak venni tudományos tevékenységekben, kutatásokban.

  Az egészségügyi dolgozók abban érdekeltek, hogy nehéz, sokszor embert próbáló munkájukból jól meg tudjanak élni, és a társadalom megbecsült, elismert tagjai legyenek, szakmailag tovább képezni, fejleszteni tudják magukat. Legyen lehetőségük szakmán belül karriert építeni. Munkakörülményeik és jövedelmeik a fejlett nyugati országokban dolgozó kollégáikkal azonos legyen. A beteg emberek érdeke, hogy jó körülmények között, magas szakmai színvonalon, modern eszközök, segítségével gyorsan meggyógyítsák őket, és a jó egészségügyi ellátásért fejében ne kelljen hálapénzt adniuk. Az egészségügyben beszállítóként, szolgáltatóként résztvevő vállalkozásoknak az az érdekük, hogy egy valós, átlátható, ellenőrzött piaci versenyben vegyenek részt, ahol az ár és a minőség dönti el, hogy ki kap megrendelést és nem a visszaélésekre lehetőséget adó átláthatatlan kapcsolatrendszerek. A vállalkozásoknak az is nagyon fontos, hogy mindig időben ki legyenek fizetve. Az egészségüggyel kapcsolatban felmerülő problémák, és megfogalmazott társadalmi kritikák első helyén az irreálisan drága működés áll. Az Összefogás Párt álláspontja szerint a magyar egészségügy hazánk egyik húzó gazdasági ágazata lehet. Ha megvizsgáljuk az egészségügy jelenlegi kiadásait, akkor azt fogjuk megállapítani, hogy nagyon magas benne a külföldi termékekre és szolgáltatásokra kifizetett összeg. Ez pedig azt jelenti, hogy az adófizetők pénzéből az egészségügyre fordított állami költségek jelentős része külföldi cégekhez kerül, ott teremt anyagi gyarapodást, munkahelyet, ott teremti meg a kutatások, fejlesztések lehetőségét.

  Hazánkban az egészségügy sikeres átalakítása nem képzelhető el az egészségüggyel foglalkozó hazai vállalkozások létrehozása, fejlesztése, megerősítése nélkül. Nemzeti érdekünk, hogy a magyar egészségügyben beszállított termékek legalább 70-80%-a hazai alapanyagból, hazai gyártással valósuljon meg. Ezáltal az egészségügyre fordított állami kiadások visszakerülnek a magyar gazdaság vérkeringésébe, mely munkahelyek megtartását és új munkahelyek megteremtését jelenti. Megerősíti az ország gerincét alkotó, és terhét viselő kis-és közép vállalkozói réteget, ezzel elősegítve a középosztály növekedését. A hazai vállalkozásoknak lehetőségük nyílik szakterületükön belül kutatásra, fejlesztésre mely hozzájárul ahhoz, hogy új, versenyképes, külföldre is eladható termékek és szolgáltatások jöjjenek létre, melyek szintén a hazai bevételek növekedéséhez vezetnek. Az egészségügy azáltal is hozzá tud járulni az ország erősödéséhez, hogy hatékony működésével magas szakmai felkészültségével, rövid idő alatt gyógyítja meg a beteg embereket, így azok gyorsan tudnak újra munkába állni és dolgozni, és így hozzájárulni a közterhekhez. Ha egy beteg embert betegségéhez képest indokolatlanul sokáig gyógyítanak, kezelnek, akkor nem csak az ő munkája esik ki a társadalomból, hanem a társadalomnak is sokba kerül az elhúzódó gyógyulás.

  Országunkat nézve már rövidtávon is nagyon súlyos következményekkel jár az egészségügyi dolgozók külföldön történő munkavállalása. A tudás nemzeti kincs. Ezért alapvető nemzeti érdekünk megakadályozni a szakemberek külföldre vándorlását. Ezt egyféleképpen tehetjük meg, ha jelentősen javítjuk a hazai munka körülményeket, és jelentősen, a külföldi szintig emeljük az egészségügyben dolgozók fizetését. Törvényben kellene rögzíteni, hogy a korházak építésénél, felújításánál azok közelében, az egészségügyi dolgozók részére, szolgálati lakások kerüljenek kialakításra, ezáltal is segítve a dolgozókat. Egy kórházi beruházás során lehet találni anyagi forrást a szolgálati lakások létrehozására.

  A versenyképes fizetések kialakítására meg kell, határozni az állam által garantált minimális alapbérek összegét, melyre rá lehet építeni az életpálya modellt. A pályán eltöltött idő és a megszerzett tudással arányos fizetésemelést. Egy kezdő orvos alapfizetése javaslatunk szerint körülbelül nettó 300 ezer forintnál kell, kezdődjön. Egy egészségügyi dolgozó alapfizetésének nettó 150 ezer forintnál kell kezdődnie. Az ilyen alappal induló jövedelmek már itthon tudják tartani az orvosokat, és egészségügyi dolgozókat. A kórházak a hazai mezőgazdaság feldolgozó és élelmiszeripar felvirágoztatásában is jelentős szerepet tudnak betölteni, mivel a kórházakban naponta több tízezer beteg étkezéséről kell gondoskodni. A kórházak köré ki kell alakítani a helyi termelőkből álló beszállítói hálózatokat, melyek a kórházak igényei alapján végzik munkájukat. Ennek az elképzelésnek a megvalósításában, a mezőgazdaságban, feldolgozóiparban dolgozó embereknek új munkahelyek jönnének létre. A mezőgazdasági vállalkozások pedig új piachoz, ezáltal, plusz jövedelemhez jutnának. A kórházban lévő betegek jó minőségű, egészséges hazai élelmiszert kapnának. Így az adófizetők pénze az egészségügyi rendszeren keresztül támogatni tudja a hazai mezőgazdaságot.

  Az egészségügy jelenleg két dolog miatt működő képes.
  Az egyik, hogy a benne dolgozók szívvel lélekkel, nagy emberszeretettel és hivatás tudattal végzik munkájukat, dacolva a rossz körülményekkel és az alacsony fizetésekkel. A másik a paraszolvencia (a hálapénz) melyet oly sokan bírálnak, és akarnak megszüntetni, de jelenleg az egészségügy e nélkül működésképtelen volna, hiszen még többen hagyták volna már el az egészségügyi pályát. A paraszolvencia intézményét az esetben lehet felszámolni, ha annak kiváltása érdekében rendezik, és kellő szintre emelik az egészségügyben dolgozók fizetését, valamint az egészségügyi szolgáltatásokat valamennyi beteg számára azonos feltételekkel teszik lehetővé, elérhetővé. Az egészségügy irreálisan magas működési költségének az egyik fő oka, az, hogy az egészségügy ellátó rendszer nagyon sokrétű és szerteágazó. Az egészségügy erőforrásai tagoltan, szétaprózódva helyezkednek el, sokszor egymással párhuzamosan, azonos tevékenységek folynak, ezért hiányoznak sok esetben a szakemberek és a megfelelő felszerelések, diagnosztikai műszerek.

  Az Összefogás Párt javaslata szerint a megoldást az jelenti, ha megyénként méret és földrajzi adottságokat figyelembe véve, egy vagy két központi kórház jönne létre, ahová koncentrálni lehet a megfelelő tudással rendelkező szakembereket, és a korszerű felszereléseket. A beteg embereknek az az érdeke, minél hamarabb az őket gyógyítani tudó orvoshoz kerüljenek, és ott helyben minden lehetséges orvosi segítséget és egészségügyi szolgáltatást megkapjanak. A betegek gyors orvoshoz jutás érdekében létre kell hozni egy olyan beteg szállítói hálózatot, mely minden nap meghatározott helyen és időben, lakóhelyükön felveszi az embereket, őket beszállítja a központi kórházba, ahol a beérkező betegeket egy beteg irányítási rendszer segítségével a megfelelő szakorvoshoz irányítják. A szakorvos rendelkezik a legmodernebb diagnosztikai rendszerrel illetve a megfelelő labor kapacitással. Ezáltal hamar meg lehet állapítani a betegség forrását és el lehet kezdeni a szakszerű gyógyítást, vagy fekvőbetegnek történő felvételt, súlyos esetben azonnali beavatkozást. A beteg számára nagyon kényelmes és biztonságos módja az orvoshoz jutáshoz, mert saját lakhelyéről szállítják ellenőrzött körülmények között a központi kórházba, majd vissza haza a lakóhelyére. Az egészségügyi kiadásokat továbbá jelentősen lehet csökkenteni azáltal, hogy a megelőzésre komoly hangsúlyt fektetünk, a magyar állampolgárokat segítjük különböző életviteli programokkal, sportos életmódra való neveléssel, a helyes táplálkozás megismertetésével és elérhetővé tételével, a stressz és feszültség levezetésére szolgáló módszerek megtanításával.

  Szepessy Zsolt
  elnök

Leave a reply.