Navigation

Az ÖSSZEFOGÁS PÁRT 2018-as VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – KOSSUTH PROGRAM – ENERGIA

1. El kell érni, hogy Magyarország energia függősége csök­kenjen és megszűnjön, ne legyünk külföldi országoknak a gáz és áram miatt kiszolgáltatva.

2. Korszerűsíteni kell hazánkban az energia felhaszná­lását, ki kell használni hazánk adottságait, geotermikus és ter­mál energia, biomassza erőmű­vek, megújuló energiaforrások (nap, szél, víz). Magyarországon több millió hektár van parlagon megműveletlenül, több százezer embernek nincsen munkája, hogy ha ezeken a területeken energia kinyerésére alkalmas növényeket termesztünk, akkor lesz munka­hely, megszűnik az energiafüggő­ség és a magyar emberek pénze Magyarországon marad. Jelenleg mivel energia behozatalra szoru­lunk, a magyar emberek pénze a külföldi energiával foglalkozó cégekhez kerül, a magyar tőke el­hagyja az országot.

3. Kisebb, környezetburát vízi erőművek telepítése folyóinkra, a Gibárton jelenleg is működő vízi erőmű alapján. Az egész ország területén víztározó­kat kell építeni annak érdekében, hogy a felszíni vizek jelentős részét Magyarországon belül tartsuk, és a mezőgazdaság az ipar és a turizmus szolgálatába állítsuk.

AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT A MAGYAR EMBEREKNEK ADJA AZ ÁFA-KÁRTYÁT!

Az Összefogás Párt által megalkotott és képviselt áfa kártya működési elvének leírása, a magyar gazdaságra gyakorolt jótékony hatásainak bemutatása:

Az általános forgalmi adó magyarországi bevezetése óta eltelt hosszú idő világosan megmutatta, hogy milyen nehéz állami feladat az áfa bevallásának, megfizetésének és visszaigénylésének ellenőrzése.
Nagyon sok szabálytalanság, visszaélés és bűncselekmény kapcsolódik az általános forgalmi adóhoz, melyek jelentős áfa bevétel kiesést és plusz költségeket jelentenek a Magyar Állam számára.
A befizetendő áfa bevallásának, befizetésének elkerülése és a jogosulatlan áfa visszaigénylése Magyarországon széles körben van jelen és terjedt el, melynek mértéke már veszélyezteti a hazai gazdaság és a Magyar Állam működőképességét, fenntarthatóságát, és ez által komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent.
A jogosulatlan áfa visszaigénylésre jól szervezett bűnözői körök alakultak, akik számos esetben vásároltak meg NAV-os dolgozókat, rendőröket, más állami szervnél dolgozó embereket és politikusokat annak érdekében, hogy a fiktív valós gazdasági eseményt nélkülöző áfa csalásaikat kockázat nélkül tudják megvalósítani és ezzel milliárdokat tudjanak a magyar emberek zsebéből kivenni.

Az áfa csalásokból meggazdagodó bűnözői körök megpróbálnak beépülni a magyar társadalomba így legalizálják a csalásokból származó pénzüket. Nagyon sok mára már megbecsült és köztiszteletnek örvendő közéleti szereplő üzletember vagyona származik a korábbi általa elkövetett áfa csalásokból, ezek az emberek biztonságuk érdekében mindent elkövetnek azért, hogy a politikai hatalommal és vezető politikusokkal jóban legyenek, ezért védelmükért cserében anyagilag és más eszközökkel is támogatják a politikát, ezért nem tett eddig egyetlen kormány sem valós, a szakemberek által javasolt lépéseket az áfa csalások megszüntetése érdekében.
A szabálytalanságok, visszaélések és bűncselekmények kiszűrése, ellenőrzése, felderítése, szankcionálása óriási terhet és tetemes költséget jelent a Magyar Államnak, vagyis minden magyar állampolgárnak.
Az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyek, feladatok jelentősen lekötik a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a rendőrség, az ügyészség, a titkos szolgálatok, bíróságok és a büntetés végrehajtási intézetek erőforrásait.
Az általános forgalmi adó ellenőrzéséhez és a visszaélések szankcionálásához felhasznált tetemes összeget inkább a magyar társadalom érzékenyebb rétegeinek támogatására kellene fordítani, de ennek a célkitűzésnek alapfeltétele az áfa bevallási és megfizetési morál, jelentős javítása egy új egyszerűbb átláthatóbb és hatékonyabb általános forgalmi adó ellenőrzési rendszer bevezetése.

Az Összefogás Párt az általános forgalmi adó egyszerűbb, átláthatóbb és biztonságosabb, az eddiginél sokkal olcsóbb kezelése érdekében kezdeményezi az Általános Forgalmi Adókártya (Áfa kártya) bevezetését az alábbiak szerint: minden magyar állampolgár, aki valamilyen terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe egy – két speciális szabály alatt álló esettől eltekintve minden esetben áfát is fizet a vételár részeként, mely jelenleg Magyarországon 27%.

Az általános forgalmi adó fizetésének, megkerülésének, kijátszásának a lakosság részéről egyik legelterjedtebb módja, hogy számla nélkül az áfát meg nem fizetve vásárol vagy veszi igénybe a szolgáltatást, így a Magyar Állam jelentős áfa bevételtől esik el és nagyon komoly összeget kénytelen fordítani az áfával kapcsolatos ellenőrzésekre, eljárásokra.
A magyar állampolgár nem érdekelt az általános forgalmi adó megfizetésében , mert semmilyen érdeke nem fűződik hozzá, amúgy is a ,, politika jóvoltából” ( mutyik, korrupciós ügyek,lejáratódott politikusok stb.) jóvoltából alacsony az adófizetői morál és a társadalmi felelősségvállalás mértéke.

AZ ÁFA KÁRTYA MŰKÖDÉSE

Minden magyar állampolgár a Nemzeti Adó és Vámhivataltól kap egy a bankkártyák, hűségkártyák működési elvén alapuló áfa kártyát, melyre minden vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele után az áfa összege felkerül, melyről elektronikus úton azonnal visszaigazolást kap így győződve meg az általa megfizetett áfa jóváírásáról. Az általános forgalmai adó kártyán egy elszámolási év alatt összegyűlő áfa összegének az adózott jövedelemtől függő meghatározott százalékot minden magyar állampolgár visszakapja legkésőbb minden év december 6-ig, Mikulás napjáig ezzel járul hozzá a Magyar Állam a karácsony állampolgárok által való, méltó megünnepléséhez.

Az Összefogás Párt javaslata szerint általános forgalmi adó visszatérítés százalékos mértéke az adózott havi jövedelem után:
havi 0-200.000 Ft-ig – 30 % áfa visszatérítés
havi 200.0000 Ft-tól 500.000 Ft-ig 10 % áfa visszatérítés
havi 500.000 Ft felett 5 % áfa visszatérítés

A lakossági ,,karácsonyi áfa”visszatérítés csak és kizáróan a bevallott, adózott, tiszta jövedelmek után és azok mértékéig lehet igénybe venni.
Az áfa kártya bevezetésével a lakosság érdekelté válik az általános forgalmi adó szabályos számla ellenében történő megfizetésében, mert az áfát nem az Államnak kötelezően megfizetett összegnek fogja tekinteni, hanem egyfajta egy évre szóló befektetésnek, megtakarításnak, melyet az egyik legtöbb anyagi kiadással járó hónapban, decemberben karácsony előtt kap meg.

Az áfa kártyarendszer bevezetésével az állampolgár maga fogja kérni, megkövetelni a vásárlás, vagy a szolgáltatás utáni számla, bizonylat kiállítását és a számla összegét terhelő áfa kártyáján való rögzítését, így ez által az állampolgár anyagi érdekeltsége folytán maga ellenőrzi a számla szabályos kiállítását, és az áfa feltüntetését.
Így jelentős terhet, költséget vesz le az Állam, és ezáltal az adófizetők válláról, melyet szociális kiadásokra, oktatásra, munkahelyteremtésre, fiatalok itthon tartására, egészségügyre, közbiztonságra stb. lehet fordítani.

Az Áfa Kártya technikai háttere, működése.

Minden magyar nagykorú állampolgár részére nyit és vezet a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy áfa számlát, melyen az állampolgár által megfizetett áfa összege kerül vezetésre, nyilvántartásra, az áfa számlához kapcsoltan jár egy áfa kártya, melyen az állampolgárnak a kifizetett számlái utáni áfa összeg kerül rögzítésre, a kártyát minden pénztárgéppel összekötött terminál esetében lehet használni, melyet széleskörűen és nagy számban vannak jelen hazánk üzleteiben, vállalkozóinál.

A számla értékének kifizetését követően az adó hivatallal összekötött pénztárgépen és terminálon keresztül az áfa összege jóváírásra kerül a magyar állampolgár NAV-nál vezetett áfa számláján. Ezzel egy időben a számlát kifizető állampolgár elektronikusan, sms vagy email formájában azonnal értesítést kap az áfa jóváírásáról és annak összegéről.

Az állampolgár elektronikus úton például, ügyfélkapun keresztül, folyamatosan figyelemmel kísérheti áfa számlájának egyenlegét így mindig ellenőrizni tudja az általa kifizetett számla áfa értékének jóváírását és pontosan tudni fogja, hogy a karácsony előtti éves kifizetéskor mekkora áfa visszatérítésre számíthat.
Mivel ma már a családokban élő kiskorú 18 év alatti gyermekek is gyakran vásárolnak és vesznek igénybe szolgáltatásokat annak érdekében, hogy az ő vásárlásaik által kifizetett áfa is szabályosan legyen elköltve és az ne vesszen el a családi kasszából ezért a kiskorú családtagok a szüleik kártyájához kapcsolt junior társkártyát kapnak, melynek használata után a szülők kapnak elektronikus értesítést.

Az áfa kártya intézményének bevezetése a nemzetgazdaságra és a piac gazdaságra egyaránt jótékony hatást gyakorol, mert erősíti az adófizetői morált, csökkenti az állam adózással, áfával kapcsolatos terheit, kiadásait, feladatait, pénzt juttat vissza rendszeresen, meghatározott időben a lakosságnak így növeli a lakosság vásárló erejét ezzel egyben bevételi forrást teremt a vállalkozók számára így erősítve azokat, elősegítve a munkahelyek megtartását, elősegítve új munkahelyek teremtését. A lakosságnak visszafizetett áfa összege a lakosság által újbóli elköltésre kerül mely az Államnak áfa bevételt jelen.

A vállalkozók a lakosságnak visszajuttatott áfából többletbevételre tesznek szert, mely után adót fizetnek, ezzel járulnak hozzá a közterhek viseléséhez, az Állam működéséhez, tehát az Állam által a lakosság részére visszafizetett áfa nagyon hamar visszakerül az Államhoz.

Az áfa kártya segítségével nyomon lehet kísérni a lakossági vásárlási szokásokat ez alapján statisztikákat, kimutatásokat lehet készíteni, így a kínálatot a lakossági igényekhez lehet igazítani, ezáltal tervezhetőbbé, stabilabbá válik a magyar gazdaság, a hosszú távú előrelátásnak, tervezésnek eredménye lehet a lakosság által legkeresettebb árucikkek és szolgáltatások árának csökkenése, mely a lakosság életszínvonalának növekedését jelenti.
Az egy kulcsos adó bevezetésével az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező állampolgárok hátrányosabb helyzetbe kerültek mint a tehetősebbek ez tovább növeli a különböző társadalmi és eltérő jövedelmi rétegek közötti feszültséget.

Az áfa kártya bevezetésével korrigálni, kompenzálni lehet az egy kulcsos adó alacsonyabb jövedelműekre gyakorolt negatív hatását. Az áfa kártya által lehetővé tett, az áfa visszatérítés jövedelem visszaigényléséhez kötött alkalmazása lehetőséget teremt az Állam részére a különböző jövedelmi szintű állampolgárok között differenciáltan anyagi viszonyaikat figyelembe véve anyagilag kedvezőbb helyzetbe hozni.
Az áfa kártya bevezetése nem jelent felesleges plusz költséget az Állam számára, már rövidtávon is megtérül és érezteti jótékony hatását, a magyar gazdaságban, az adófizető morálban és az állampolgárok hangulatában. Jelentőst megtakarítást, az állami kiadások csökkenését eredményezi.

Az áfa kártya bevezetése arra fogja sarkalni a magyar állampolgárokat, hogy jövedelmüket ne külföldön, hanem Magyarországon költsék el, mert a külföldön elköltött pénzük után nem kapnak visszatérítést ellenben a Magyarországon elköltött pénzük áfa tartalmának meghatározott százalékának áfa tartalmát visszakapják.
A külfölddel szemben, Magyarországon tartott és elköltött pénz, erősíti a magyar gazdaságot, erősíti a hazai kereskedelmet, szolgáltatóipart, a magyar termékek termelését és gyártását. Magyarország újbóli gazdasági megerősödésének egyik legfontosabb alapeleme, hogy a Magyarországon megtermelt jövedelmek Magyarországon kerüljenek elköltésre és felhasználásra, ezen nagyon fontos nemzeti érdek megvalósulását segíti elő az áfa kártya bevezetése.
Az áfa kártya bevezetése egy nagyon jó eszköz a magyar gazdasági motor beindításához.

BIZTONSÁG

Az áfa kártyával történő visszaélések kizártnak tekinthetők, mivel egy az Állam által ellenőrzött zárt rendszerről van szó.
Az állampolgár csak az adózott hivatalos jövedelme után kifizetett áfa összegének egy részét kaphatja vissza.

A vállalkozás csak a ténylegesen, az állampolgár által kifizetett számla érték utáni áfát tudja az áfa kártyán feltüntetni, mert ha kevesebbet ír jóvá, akkor az állampolgár fog panasszal élni, mert így csökken a karácsonyi áfa visszatérítésének összege és ezért megkárosítva érzi magát. Ha pedig a kifizetett számla értékénél nagyobb áfát ír jóvá az áfa kártyán, akkor ezt neki be kell vallani és be kell fizetni a Nemzeti Vám és Adóhivatalnak, így ez a vállalkozónak jelent anyagi veszteséget. Az áfa kártyán történő jóváírások Nav-nál vezetett az állampolgár nevére szóló áfa számlán kerül elszámolásra. Az áfa kártyához kötött karácsony előtti áfa visszatérítést a Nemzeti Adó és – Vámhivatal az állampolgár által használt áfa kártyára utalja, így az áfa kártya december 6-a és december 31 –e között fizetőeszközként működik, ez a konstrukció kizárja a rendszerből a bankok közreműködését, így az áfa kártyával vásárló állampolgárnak nem kell semmilyen bankköltséget és egyéb költséget megfizetnie, az áfa kártyát elfogadó vállalkozások egyenesen a Magyar Állammal számolnak el.

Abban az esetben, ha egy állampolgár vagy vállalkozó csalni akar az áfával, vagyis annak bevallását, befizetését el akarja kerülni, ez estben az áfa kártya bevezetése és a hozzá kapcsolódó legális áfa visszatérítés összege olyan mértékben fogja megdrágítani az áfa csalási szándékot, hogy az abból származó esetleges illegális jövedelem nem lesz arányban az elkövetés kockázatával és annak büntetésével, ezáltal is az áfa kártya bevezetése jelentősen csökkenti az áfával kapcsolatos visszaélések számát.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal előtt eltitkolt jövedelmek után nem lehet áfa kártyához kötött áfa visszatérítést igénybe venni, mert csak az adózott, legális jövedelmek törvényben rögzített mértékéig van lehetőség a karácsony előtti áfa visszatérítésre. Az áfa kártya bevezetése fehéríti a gazdaságot.
Az állampolgárnak a létbiztonsági érzését növeli és tervezhetőbbé, kiszámíthatóbbá teszi életét, ha tudja, hogy az általa egy elszámolási évben befizetett áfa tartalom egy részét biztosan visszakapja és áfa kártyájához kötött áfa számlájának alakulását ( pl. ügyfélkapun keresztül) folyamatosan nyomon követheti és így pontosan tudja, hogy karácsony előtt mekkora összegre számíthat a Magyar Államtól.

Törvénybe kell rögzíteni, hogy az állampolgár részére visszatérített karácsonyi áfa különleges jövedelemnek minősül így annak kifizetett összegét semmilyen formában nem lehet elvenni az állampolgártól:
tartozás, végrehajtás, inkasszó, adóbírság stb., a Magyar Állam szándéka szerint ezen összeg a karácsony, meghitt , békés megünnepléséhez segíti a magyar állampolgárt.

Abban a szomorú esetben, ha az áfa kártya tulajdonosa elhalálozik, akkor az addig az áltata kifizetett áfából részére visszajáró összeget törvényes örökösei az idevonatkozó jogszabály alapján kapják meg.

Még egyszer összefoglalva
A magyar állampolgár az egész évi számla ellenében történő vásárlásai után az általa megfizetett áfa összegének jövedelmétől függően 5%-10%-30 % visszakapja az áfa kártya segítségével oly formában, hogy az általa egész évben használt áfa kártyája, december 6-tól Mikulás napjától kezdődően december 31-ig fizető eszközként működik.
Az áfa kártya segítségével minden magyar embernek lehetőség nyílik a karácsony méltó megünneplésére, minden embernek bőséges lesz az ünnepi asztala senki sem fog hiányt szenvedni, a szülők megvehetik gyermekeinek a már rég áhított ajándékokat.

A hazai válallkozók, akik régóta szenvednek a hazai gazdaság gyengélkedése miatt, az áfa kártya segítségével minden év december 6-a és december 31 között óriási forgalom-és bevétel növekedésre számíthatnak, mivel a magyar lakosságnak jelentősen megnő a vásárló ereje és vásárlási kedve.
A vállalkozók a piaci törvényeknek megfelelően mindent el fognak annak érdekében követni, hogy az áfa kártyával rendelkező vevők náluk vásároljanak, ezért különböző akciókat árengedményekkel fogják a vevőket csalogatni, vásárlásra bíztatni.

A decemberi, előretervezhető- az áfa kártya generálta nagy forgalom miatt-a kereskedők , a beszállítóiknál kedvezőbb árakat tudnak kialkudni, elérni ezen gazdasági folyamatnak az a várható eredménye, hogy magyar emberek pénzének megnő a vásárló ereje. Az áfa kártya gerjesztette egészséges gazdasági versenynek köszönhetően több árut fognak kapni a pénzükért cserébe.

A magyar állam szintén jól jár az áfa kártya bevezetésével, mert a már korábban leírtak szerint csökkenek az ellenőrzéssel és szankcionálással járó költségek, nőnek az áfa bevételek, fehéredik a magyar gazdaság. A vállalkozások a megnövekedett forgalom után több adót, áfát, járulékot fognak befizetni, több embernek tudnak munkát és jövedelmet biztosítani ezzel csökken a jelenleg oly nyomasztó munkanélküliség és ezzel együtt a magyar állam munkanélkülieknek juttatott tetemes kiadásai is. Az áfa kártyával csak Magyarország területén belül lehet fizetni, készpénzt nem lehet vele felvenni. Az áfa kártyán lévő összegre semmilyen végrehajtási eljárást nem lehet kezdeményezni. Az áfa kártyán lévő pénzt nem lehet átvinni a következő évre, december 31-ig le kell vásárolni.

A le nem vásárolt összeg, automatikusan visszakerül a Magyar Államhoz. Ezekkel a feltételekkel lehet garantálni, hogy a Magyar Állam által a lakosságnak az áfa kártyára kifizetett összeg biztosan bekerüljön a magyar gazdaság vérkeringésébe, eljusson a vállalkozókig, ott profitot termeljen, élénkítse a gazdaságot, tartsa meg a meglévő munkahelyeket, hozzon létre új munkahelyeket, ezáltal hazai megélhetést biztosítva a dolgozni akaró magyar emberek számára és végül adók és járulékok formájában visszajusson a magyar államhoz. Ezen pénzügyi körforgáson minden résztevő egyformán nyer, senki sem veszít: a lakosság év végi pluszforráshoz jut, amit tekinthet tizenharmadik havi fizetésnek, tizenharmadik havi nyugdíjnak, vagy ÁFA csökkentésnek is. A vállalkozások fizetőképes vásárlókat kapnak, akik garantáltan, maradéktalanul, december 31-ig elköltik az áfa kártyára kapott pénzüket.

A Magyar állam pedig elégedett állampolgárokat kap, több adó és járulék folyik be az állam kasszájába és csökkenek az ellenőrzéssel kapcsolatos költségek, tehát megállapítható, hogy az áfa kártya bevezetése egy három nyertes konstrukció, mely az egész magyar nemzetnek képes jövőt és megélhetést teremteni.

Tovább az eszköztárra