• Gyurcsány megint rátámad a magyarokra!

  Gyurcsány Ferenc és csapata a választási hajrában, szorult helyzetében újra a gyűlöletkeltés, a megosztás eszközeihez nyúl. Most újra a trianoni diktátum miatt az 1920 után anyaországtól elszakított magyar emberekre támad, velük riogatja a hazánkban élő magyarokat, így próbálja a magyar embereket egymással szembe állítani alantas és kicsinyes politikai haszonszerzés céljából.
  A 2004-es népszavazás alkalmával azt állította, hogy 23 millió román fog elözönleni minket és ez nekünk nagyon sokba fog kerülni. Természetesen ebből egy szó sem volt igaz, mint ahogy az is bebizonyosodott, hogy Románia Unióba lépése után nem Magyarországra, hanem más uniós országokba özönlöttek a román munkavállalók. A felmérések szerint az erdélyi magyarok a saját szülőföldjükön akarnak élni magyar emberként.
  Gyurcsány most az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett határon túli magyar közösségeket támadta meg, mondván, hogy bűnözők és csalással szerzik meg az állampolgárságot, a magyar nyugdíjra és egyéb juttatásokra fáj a foguk. Megint elferdíti az igazságot, becsapja az embereket, manipulálja a közvéleményt.
  A honosítási törvény értelmében ugyanis eddig is csak azt kaphatott állampolgárságot, aki dokumentumokkal tudja hitelt érdemlően igazolni magyar származását és beszél magyarul.
  A határon túli magyarok mindenben megfelelnek a törvény előírásainak: magyar gyökerekkel rendelkeznek, nagyszüleik, dédszüleik még Trianon előtt magyar állampolgárok voltak, kiválóan beszélik anyanyelvüket, a magyart.
  Sajnálatos és tragikus, rossz történelmi üzenete van, hogy egy volt miniszterelnök fordítja szembe a magyart a magyarral!
  A honosítással kapcsolatos állítólagos visszaéléseket a sajtóhírek szerint nem a határon túli magyarok követik el, hanem külföldi állampolgárok próbálnak csalással magyar állampolgárságot szerezni. Ugyanitt arról olvashatunk, hogy jól felépített, maffia módszerekkel dolgozó nemzetközi bűnszervezetek szakosodtak a honosítások visszaéléssel történő megszerzésére.
  Nem a határon túli magyarokat kell a honosítással való visszaélések miatt zaklatni és kollektív bűnösnek kiállítani ki őket hanem, az állampolgárság odaítélésének ellenőrzését kell még szorosabbra, szigorúbbra venni.
  Az Összefogás Párt mint a gondolkodó emberek pártja a következő javaslatot teszi a visszaélések felgöngyölítése és megakadályozása érdekében:
  Az eddig kiadott állampolgárságok esetén utólag a következő intézkedéseket kell megtenni:
  1. A rendelkezésre álló adatbázisokat össze kell vetni, össze kell egymással hasonlítani, el kell végezni a megfelelő szűréseket.
  2. Meg kell vizsgálni az egyes benyújtási helyeken a benyújtások számának gyakoriságát, életszerűségét, az ügyintéző motivációját ahol aránytalanul sok beadás történt, ott azonnal átfogó vizsgálatot kell tartani.

  3. A honosítási kérelem részeként a saját kezűleg írt önéletrajzokat digitális formában rögzíteni kell, fel kell tölteni egy adatbázisba és ezt követően egy erre a célra írt program segítségével egyezőségeket kell keresni a különböző kézzel írott önéletrajzok között, ahol a gép egyezőséget talál ott azonnal vizsgálatot kell folytatni mert egy önéletrajzhoz csak egy kézírás tartozhat.
  4. A könnyített eljárásban állampolgárságot szerzett személyeknek egy ellenőrző, megerősítő eljárás keretében Magyarországon a megfelelő hivatalnál vagy a külhoni képviseleteken személyesen meg kell jelennie, számot kell adnia a magyar nyelvtudásáról és származási iratainak hitelességéről. Aki a megjelenést elkerüli annál azonnal vizsgálatot kell kezdeményezni és meg kell vonni az állampolgárságát ha indokolt.
  5. Új törvényt kell alkotni, s külön büntetőügyi kategóriává kell tenni az állampolgárság megszerzése érdekében elkövetett visszaéléseket, bűncselekményeket a megelőzés és elrettentés céljából, figyelembe véve a nemzetbiztonsági kockázatot is. Nagyon szigorú büntetést kell meghatározni visszatartó erőként egy tíztől huszonöt évig terjedő fegyházbüntetés formájában.

  Magyarországnak nagy nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ha jogosulatlanul, bűncselekmények útján jutnak rossz szándékú külföldi emberek magyar állampolgársághoz, mert ezeket a személyeket csak nagyon nehezen lehet ellenőrizni, nyomon követni. Tartani lehet attól, hogy ezen személyek Magyarországon vagy más európai országokban bűncselekményeket vagy akár terrortámadásokat fognak elkövetni a magyar állampolgárság adta mozgás lehetőségek felhasználásával. Feltétlenül fontos, hogy az Összefogás Párt által javasolt megelőzési, prevenciós pontok megvalósuljanak.
  Nyíregyháza,2014.09.23.

Leave a reply.