• Gyurcsány népszavazási kezdeményezése hiteltelen!

  népszavazásAz Összefogás Párt megdöbbenéssel értesült arról, hogy Gyurcsány Ferenc pártja a Demokratikus Koalíció is népszavazási kezdeményezést nyújtott be a vasárnapi zárva tartás tárgyában. Az Összefogás Párt hiteltelennek tartja egy olyan ember népszavazási kezdeményezését, aki korábban miniszterelnökként ellenzett és minden lehetséges eszközzel próbált megakadályozni több demokratikus népszavazási kezdeményezést.
  Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként gátolta, hogy a magyar emberek szabadon, a lehető legdemokratikusabb módon, népszavazással mondjanak véleményt a kettős állampolgárságról vagy az általa bevezetett tandíjról és vizit díjról. A korabeli sajtó anyagokból egyértelműen kiderül, hogy teljesen népszavazás ellenes volt, nem volt kíváncsi az emberek demokratikus véleményére.
  Gyurcsány – a köpönyegforgatás nagy mestere – most úgy érzi, hogy politikai tőkét kovácsolhat a népszavazásból ezért gyorsan elfelejtette, pillanatnyi érdekének megfelelően felülbírálta a korábbi hozzáállását a népszavazáshoz és gyorsan a népszavazási kezdeményezés élharcosává, vezéralakjává vált. Politikai mohóságában és nagy sietségében, mint már annyiszor, nem volt elég alapos és nem vette figyelembe az őrá is érvényes törvényeket ezért utasították el a pártja által benyújtott kezdeményezést.
  Álláspontunk szerint hiteltelen az a politikus, aki pillanatnyi érdeke miatt bármikor képes megtagadni korábbi tetteit, gondolatait, szellemiségét és akár azokkal teljesen ellentétesen cselekszik.
  A magyar embereknek saját érdekükben végre meg kell tanulni felismerni, kiszűrni a hazug köpönyegforgató, elvtelen, haszonleső politikusokat, akiktől a választásokon meg kell vonni a bizalmat – így szabadulva meg tőlük!
  Gyurcsánynak előbb bocsánatot kell kérni, amiért korábban miniszterelnökként próbálta akadályozni a magyar emberek demokratikus jogát a szabad véleménynyilvánításra népszavazás által, csak ezután lehet erkölcsi alapja arra, hogy ő is népszavazási kezdeményezést nyújtson be, addig pedig mélyen hallgasson.
  Amíg az Összefogás Párt népszavazási kezdeményezését nem bírálja el a Választási Bizottság és az esetleges jogorvoslati eljárások nem fejeződnek be addig a DK sem kezdeményezhet népszavazást, de beállhat ezen ügyben az Összefogás Párt mögé.
  2015.01.22.
  Szepessy Zsolt
  Összefogás Párt elnöke

Leave a reply.