• Meddig még? Összefogással a közbiztonságért!

  Az Összefogás Párt időseket védő közbiztonsági választási programtervezete

  A hírekből szinte napi rendszerességgel derül ki, hogy Magyarország különböző részein idős emberekkel szemben brutális támadásokat, gyilkosságokat és rablásokat követnek el. Bármelyikünk szülei, nagyszülei lehetnek a következő támadás elszenvedői, áldozatai melyet nekünk kötelességünk megakadályozni.

  Pár napja megint egy szomorú hír látott napvilágot mely szerint egy Kesznyéteni idős asszonyt raboltak ki és vertek meg brutálisan. Emlékeztetni szeretnénk mindenkit arra, hogy Kesznyéten település neve akkor vált országosan ismerté, amikor Szoboszlai Barna bácsi elkeseredésében a bűnözőkkel szemben árammal védte két keze munkáját. Az önvédelem és a magántulajdon védelmének fontosságára, és az idős emberek ellen elkövetett támadásokra Barna bácsi esete hívta fel az ország közvéleményének figyelmét és keltett nagy felháborodást, felzúdulást országszerte.

  A közbiztonság sajnos azóta, csak tovább romlott.

  Meddig folyhat még hazánkban az idős emberek megfélemlítése, rettegésben tartása, bántalmazása?

  Hány ártatlan embernek kell még meghalnia, megsérülnie ahhoz, hogy az ország valamennyi településén újra rend és közbiztonság legyen?

  Jelenleg a vidéken élő emberek nem érzik magukat biztonságban, Monok polgármestereként megtapasztaltam, hogy főleg az idős emberek mennyire félnek az este közeledtétől, és rettegve kelnek fel az éjszaka zajaira, várva a biztonságot jelentő reggelt.

  Az Összefogás Párt számára elfogadhatatlan, hogy azokat az idős embereket éri támadás, vesztik el életüket, akik korábban becsülettel dolgoztak, becsületesen éltek és kezük munkájával hozzájárultak hazánk fejlődéséhez, gyarapodásához, becsületre nevelték gyermekeiket, kiknek tudása, tapasztalata a mi örökségünk.

  Nekünk kötelességünk megvédeni az idős embereket, de nem a tragédiák okozta indulatok által felkorbácsolt pillanatnyi hangulatban, hangos szóval, hanem egy jól átgondolt, hatásos, következetes intézkedési tervvel, társadalmi összefogással, törvényi támogatással.

  Szoboszlai Barna bácsi Kesznyéteni esete rámutatott, hogy mekkora szükség van ma Magyarországon az önvédelemre. Barna bácsi kálváriája felkeltette az országban élő emberek figyelmét, mely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az új alkotmányban az önvédelemhez való jog hangsúlyos szerepet kapjon.

  Vidéken a közbiztonság megteremtése összetett feladat, sikeréhez a társadalom széleskörű és következetes összefogása, együttműködése szükséges.

  Újra meg kell erősíteni a rendőrség tekintélyét, emelni kell a rendőrök fizetését, javítani a munkakörülményeiken. Törvényekkel kell biztosítani és szavatolni, hogy a rendőr szükség esetén szigorúan, akár erővel, tettleg is fellépjen a bűnözőkkel szemben, és ezért a becsületes embereket védő, hivatalát teljesítő rendőrt ne hurcolják meg.

  A polgárőrségnek is nagy szerepet és nagyobb hatáskört kell biztosítani a közbiztonság megteremtéséhez és önvédelméhez, valamint más személyek, illetve vagyontárgyaik megvédéséhez intézkedési hatáskört és fegyverhasználatot is biztosítani kell, továbbá ehhez szükséges anyagi hátteret és felszerelést. Áldatlan állapot, hogy a munkájukat térítésmentesen végző polgárőrök a saját pénzükből adják össze a működéshez, eszközvásárláshoz és üzemanyaghoz szükséges anyagi eszközöket.

  Mind a rendőrség állománya, mind a polgárőr egyesület tagjai valamennyien elhivatottak a bűnözőkkel szembeni harcban, a közbiztonság megteremtésében, de a közbiztonság megteremtése nem kizárólag rendőrségi feladat, szorosan kapcsolódik hozzá a szociális helyzet és az oktatás.

  A közbiztonság csak akkor fog jelentősen javulni, ha új munkahelyek teremtésével az emberek megélhetéshez jutnak, ezáltal megszűnik a létbizonytalanság és a kiszolgáltatottság. A munkanélküli emberek döntő hányada dolgozni akar és munkából kíván megélni, csak legyen végre elég, biztosan fizető, hosszú távú munkát biztosító munkahely.

  Az oktatás szerepe és felelőssége is óriási a közbiztonság megteremtéséért vívott harcban, mert a jövőnket jelentő gyermekeket még az iskolában kell törvénytisztelő, az elesett és az idős embereket védő, támogató, tisztelő, toleráns emberré nevelni.

  Az önkormányzatokra és a polgármesterekre, képviselőkre nagy feladat hárul, mert nekik kell legjobban ismerni a helyi viszonyokat, ezen ismeret alapján nekik kell koordinálni a közbiztonságot biztosító helyi intézkedéseket és a településen nekik kell folyamatosan kockázatelemzéseket végezni és az elemzések alapján a szükséges intézkedéseket, óvintézkedéseket meghozni.

  Az Összefogás Párt az idős emberek védelmében az alábbi intézkedéseket tekinti szükségesnek:

  Az idős embereket érő támadások egyik fő oka, hogy lakóházaik még akkor épültek, amikor erős volt a rend és a közbiztonság, így akkor nem volt szükség rácsokra és erős biztonsági ajtókra stb. Mára a helyzet e téren sajnos jelentősen változott, mára a tehetős emberek kiváltsága lett a biztonság, ők képesek rá, hogy otthonaikat megerősítsék acélbetétes biztonsági ajtókkal, rácsokkal, betörésvédő fóliákkal, riasztóval, kamerával, melyek be vannak kötve, vagy a rendőrségre vagy biztonsági cég ügyeletre.

  A Magyar Államnak kötelessége minden polgárának biztonságát, életét és testi épségét garantálni, őket a bűnözőkkel szemben megvédeni. Ezért az idős embereknek is kijár a biztonság, ezért arra teszünk javaslatot, szülessen arra törvény, hogy a magyar állam a saját költségén a helyi önkormányzatok bevonásával és kivitelezésével minden 65. életévét betöltött embernek megerősíti, biztonságossá teszi otthonát oly módon, hogy betörésbiztos ajtókat és rácsokat szerelnek fel. Riasztóval egybeépített támadásjelzőt telepítsenek, lehetőség szerint a közterületeken térfigyelő kamerák is kerüljenek elhelyezésre, melyek legyenek bekötve az önkormányzat által működtetett 24 órás ügyeletre.

  Ezen intézkedéssel nem csak az idős emberek biztonsága fog jelentősen növekedni, hanem a biztonsági eszközök gyártása és beszerelése révén helyben új munkahelyek, vállalkozások jönnek létre, mely szintén erősítik a közbiztonságot.

  Az önkormányzatok a polgárőrséggel közösen a közmunkások bevonásával és a rendőrség szakmai irányításával hozzanak létre minden településen egy 24 órás szolgálatban működő ügyeletet, melyhez a Magyar Állam biztosítsa a működéshez szükséges anyagi, technikai hátteret, ahová a riasztások befuthatnak, és ahonnan azonnal segítséget tudnak küldeni a rendőrség, mentők és tűzoltóság szükség szerinti értesítésével egy időben.

  A helyi önkormányzatnak és a polgárőrségnek közmunkások bevonásával meg kell szervezni a további biztonság fokozásának érdekében, hogy az idős embereket napi rendszerességgel meglátogassák és az esti órákban többször járőrözzenek otthonaik környékén.

  Aki idős embert öl, az olyan mintha országunk múltjának egy darabját pusztította volna el, az ilyen nem nevezhető embernek és irgalmat sem érdemel.

  Az Összefogás Párt kezdeményezni fogja a büntető törvénykönyv szigorítását mely szerint azt a bűnözőt, aki idős embert brutálisan bántalmaz,  kirabol vagy meggyilkol, azt tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítéljék.

  Szepessy Zsolt

  Elnök

  Összefogás Párt

Leave a reply.