Navigation

A társadalom alapeleme a család. A család alapeleme pedig a gyermek. Ez nem csak politikánk, hanem az Összefogás Párt világszemléletének alapja is.

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a családok békében és biztonságban éljenek, kiszámítható, előretervezhető, jó gazdasági körülmények között, különben elképzelhetetlen a fenntartható Magyarország jövője.

Meg kell teremteni a család és a gyermek létbiztonságát. Anyagi függetlenséget kell biztosítani minden gyermeknek. Tudatosítanunk kell, hogy a gyermek a legnagyobb értékünk, kincsünk. Minden család, különösen a szegénységben élő családok egyetlen kitörési pontja, a gyermek iskolázottságának mértéke, a megszerzett tudása.

A szegénység felszámolásának ez az egyetlen lehetősége, melyhez az egyén, a család akarata a közösség és a társadalom segítsége is szükséges. A gyermekeink felnőve át fogják venni tőlünk az országot, és majd ők is tovább adják azt gyermekeiknek, ezért nagyon fontos a jövőnk számára, hogy a felnövekvő gyermekek szeretetben, kiegyensúlyozottan, nyugodt körülmények között komoly tudásra szert téve nőjenek fel, hogy felnőttként helyünkbe lépve sikeresek legyenek, ezzel hozzájárulva Hazánk sikeréhez, fennmaradásához.

Szepessy Zsolt
elnök

Tovább az eszköztárra