• Tisztelt Nyíregyházi Polgárok!

  Nyíregyháza polgármesterévé történő megválasztásomat követően a következő intézkedéseket fogom megcselekedni Önökért az Önök érdekében a velem együtt az Összefogás listáján induló önkormányzati képviselők segítségével!
  Tisztelt Nyíregyháziak!
  Engedjék meg, hogy bemutatkozzam és bemutassam eddigi közéleti tevékenységeimet és polgármesteri programomat Önöknek, elképzeléseimet szeretett városom Nyíregyháza jövőjéről. Tudom, hogy kevés idejük van, ezért röviden, pontokban szedve tárom Önök elé programomat, melyet megválasztásomat követően, csapatom segítségével azonnal elkezdek az Önök érdekében megvalósítani. Nyíregyháza szülötte vagyok mély családi gyökereim kötnek kedves városomhoz, 44 évesen egy 16 éves fiatalember édesapjaként. A közösséggel, az emberi sorsokkal való törődésem első megnyilvánulása is Nyíregyházához kötődik. Amikor Romániában kitört a forradalom, mely a Ceausescu-diktatúra megbuktatásához vezetett, akkor fiatal, velem egykorú nyíregyházi barátaimmal élelmiszer és egyéb hasznos dolgok gyűjtésébe kezdtünk, az akkori Kun Béla út (mai Ferenc krt-on) álló ház egyik garázsában. Az összegyűjtött adományt édesapám Daciájával szállítottuk Erdélybe. Később Nyíregyházán részt vettem az Alpok-Adria Egyesület munkájában és vállalkozóként pedig foci kupát szerveztem.

  plakat

  Az emberekkel való törődés azóta is életem részét képezi. Magyar emberként nagy megtiszteltetésként éltem meg, hogy Kossuth Lajos szülőfalujának, Monoknak lettem polgármestere. Hamar felismertem a társadalmi igazságtalanságokat és a rosszul működő rendszereket, az elhibázott politikai, gazdasági döntéseket, a régi, idejét múlt törvények káros hatásait az emberek mindennapi életére ezért polgármesterként hozzáláttam ezek jobbá tételéhez, megváltoztatásához. Polgármesterként, az emberek védelmét, élet- és megélhetési körülményeinek javítását tartottam legfőbb feladatomnak és tartom ma is. Polgármesterként, közéleti emberként, a következő országos horderejű intézkedéseket hoztam és ügyeket képviseltem, melyektől sokszor hangos volt a hazai belpolitika és média:

  1.Magyarországon elsőként én vezettem be az, segély helyett munka-t”programot azért, hogy az emberek ne segélyből, hanem munkából éljenek és a gyermekeik lássák dolgozni, menni szüleiket.
  Ezzel helyreállítottuk a társadalmi igazságosságot is, hiszen milyen világ az, ahol munkaképes emberek dologtalanul, segélyekből is közel annyi pénzhez jutnak, mint azok, akik napi nyolc órát dolgoznak minimálbérért.

  2.Magyarországon polgármesterként én vezettem be elsőként, hogy azok a szülők, akik nem járatják rendszeresen iskolába gyermekeiket, ne kapjanak segélyt. Ezzel az intézkedéssel elértük, hogy a gyerekek ne hiányozzanak igazolatlanul az iskolából, mert csak az iskolában megszerzett tudás tud majd tisztes megélhetést biztosítani nekik, így tudnak felnőtt korukban hasznos tagjai lenni társadalmunknak.

  3.Polgármesterként én vezettem be Magyarországon elsőként, hogy csak azok kapjanak segélyt, akik megművelik, rendben tartják portájukat, házuk környezetét. Így az embereket az önfenntartásra, öngondoskodásra késztettük, ugyanis szerintünk elvárható, hogy minden munkaképes ember tegyen valamit sorsa jobbra fordulásáért. Mert a mondás is így szól: Segíts magadon, és az Isten is megsegít!

  4.Polgármesterként megvédtem Szoboszlai Barna bácsit, azt a Kesznyéteni gazdát, aki árammal kerítette körül kertjében az uborkáját a tolvaj bűnözők miatt. Barna bácsit kihoztam a börtönből, befogadtam Monokra, biztosítottam neki egy házat és a védelmével megbíztam Dr. Erdei Csaba nyíregyházi ügyvédet. Barna bácsinak a bíróság igazat adott nem zárták börtönbe! Segítségére siettem annak a boros gazdának is, aki fagyállóval védte borát a tolvaj bűnözőkkel szemben a boros gazda jogi védelmével Dr. Erdei Csabát bíztam meg.
  A jogos önvédelem hathatós gyakorlásának érdekében törvényjavaslatot készítettem és népszavazást kezdeményeztem. Tettem ezt azért, hogy a becsületes emberek bármikor bárhogyan bármilyen eszközzel megvédhessék saját magukat családjukat, szorgos nehéz munkával megszerzett értékeiket a gazember bűnözőkkel szemben és ezért őket ne lehessen felelősségre vonni, meghurcolni akkor, sem ha a védekezés következtében a bűnöző súlyosan megsérül vagy meghal.

  5. Polgármesterként szembeszálltam az embereket megnyomorító, kiszipolyozó uzsorás bűnözőkkel, létrehoztam az uzsora áldozatait segítő irodát, törvényjavaslatot készítettem az uzsorásokkal szembeni kemény hathatós és valóban eredményes hatósági fellépés érdekében.

  6. Polgármesterként a lakosság biztonsága és védelme érdekében létrehoztam a helyi polgárőr egyesületet, amelynek elnöke voltam. A polgárőrség működése alatt jelentősen csökkent a bűncselekmények száma. A polgárőrség sikeres tevékenysége miatt több elismerésben is részesült.

  7.Kiemelten fontosnak tartom az emberek és természeti környezetünk biztonságát, ezért polgármesterként kezdeményezője és szervezője voltam az ország egyik legnagyobb összetett, több részből álló katasztrófavédelmi gyakorlatának, melynek sikeres lebonyolításáért kitüntetésben részesültem.

  8. Polgármesterként személyesen vettem részt több árvízi védekezésben emberek, értékek mentésében. Az általam vezetett polgárőrség tagjai az árvízi védekezésben kimagasló eredményeikre tekintettel díszoklevelet kaptak a megyei főkapitánytól.

  9.A helyi kultúra elősegítése érdekében polgármesterként létrehoztam egy helyi színházat ahol a település fiataljai fantasztikus előadásaikkal kápráztatták el a nézőket, művészetükkel egészen a fővárosig, és több TV-műsorig jutottak.

  10.Pogármesterként felléptem a bankokkal szemben kérve a kilakoltatások azonnali leállítását, én már 2009-ben rámutattam a hitelezési gyakorlat veszélyeire és a bankok tisztességtelen, lehúzó hitelezési módszereire.

  11. Személyesen vettem részt kilakoltatás megakadályozásában elérve azt, hogy egy ártatlan kisfiú este ugyanabba a szobába és ágyba hajtsa álomra kicsi fejét ahol aznap reggel felébredt. Népszavazási kezdeményezést nyújtottambe a barbár, embertelen, kilakoltatások azonnali és végleges megszüntetése érdekében.

  12. Több egyetem és főiskola felkérésére tartottam polgármesterként előadásokat az önkormányzatiságról az, a szociális viszonyokról és a vidék helyzetéről. A budapesti Corvinus Egyetem felkérésére egy fejezetet írtam az általuk minden évben kiadott politikai évkönyvben. Településvezetői tapasztalatommal több egyetemistát segítettem szakdolgozatának elkészítésében.

  13. Polgármesteri előterjesztésem alapján lett Monok nagy szülöttje – Kossuth Lajos – a település díszpolgára.

  14. Polgármesterként nagyon fontosnak tartottam és tartom, hogy a település első sorban helyi embereknek biztosítson megélhetést. A pénz maradjon helyben. Az országban elsőként polgármesteri beterjesztésem alapján született az a testületi határozat, hogy az önkormányzat és intézményei elsősorban csak helyben szerezzék be szükségleteiket, helyben vásároljanak és helyi mesterek, vállalkozók szolgáltatásait, munkáit vegyük igénybe más településen élőkkel szemben.
  Fenti és más ötleteimet, kezdeményezéseimet Monokon “kicsiben” indítottam útjára, amelyek közül többet vettek át a magyar parlamenti pártok, vagy más országok. Én nem vagyok hiú ember. Számomra nem az a fontos, hogy ki vezet be egy egyébként ésszerű, gazdaságos és a lehető legtöbb embernek anyagi és erkölcsi hasznot vagy könnyebbséget hozó intézkedést, számomra az a fontos, hogy ez az emberek érdekében megtörténjen.
  Ma már a közmunka programban csak az jogosult segélyre, aki elfogadja a közösség érdekében végzett munkát. A közmunka hatékonyságán sokat lehetne még javítani, de szerintem ez a jó irányba tett első lépés. Nemsokára Angliában sem lesz ez máshogy. Ott a két évnél tovább segélyen lévőket fogják közmunkára kötelezni.

  15. Szociális kártya
  Polgármesterként az országban elsőként megalkottam és bevezettem a szociális kártyát azért, hogy a dolgozó emberek által befizetett adókból kifizetett juttatásokat ne lehessen italra, cigarettára, játékgépre és uzsorakölcsönök visszafizetésére költeni. A kifizetett pénz így a családoknál marad és azt a gyermekekre költik. A szociális kártyát azóta több önkormányzat is bevezette Magyarországon.

  17. Áfa-kártya
  Megalkottam és szabadalmi oltalom alá helyeztem az áfa kártyát, melynek bevezetésével a magyar emberek minden év karácsonya előtt visszakapják az általuk egy év alatt megfizetett számlákkal igazolt áfa egy részét, hogy legyen miből karácsonyra bevásárolniuk. www.afakartya.hu

  18. A szabad és tiszta választások megőrzése érdekében felléptem a bajai választási csalás miatt, a helyszínen demonstráltunk és,, nemzeti gulyást “főztünk.

  19. Polgármesterként a hagyományőrzésen Kossuth Lajos tiszteletén alapuló együttműködést alakítottam ki a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel. Az együttműködés keretében több Kossuth Lajos államférfiúi személyéhez kapcsolódó rendezvényt, ünnepséget tartottunk közösen. Az együttműködésben betöltött szerepemért a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemtől díszoklevelet kaptam.
  Polgármesterségem időszaka alatt megtanultam, hogyan is működik a hivatal, hogyan kell önkormányzatot vezetni, intézményeket fenntartani, sikeresen pályázni, s az önkormányzat érdekében a megyénél, a kormánynál, vagy multiknál lobbizni, kapcsolatokat építeni, de ami számomra a legfontosabb, megtanultam hogyan kell és lehet az emberek jólétéről, megélhetéséről és biztonságáról gondoskodni. Polgármesterként itthon és külföldön számos politikai, gazdasági kapcsolatra tettem szert. Megismertem a politika és a gazdaság összefüggéseit ezen tulajdonságok és a megszerzett tudás tesz alkalmassá arra, hogy Nyíregyháza polgármestereként az embereket szolgáljam!

  Szepessy Zsolt

Leave a reply.