Navigation

ÚJ KIEGYEZÉST A MAGYARSÁG JÖVŐJÉÉRT!
Elszomorít, és a jövőnkre nézve komoly aggodalommal tölt el az, ami most Hazánkban folyik. A jelenlegi parlamenti, és parlamenten kívüli pártok, politikusok, civil szervezetek, szakszervezetek óriási dühvel, gyűlölettel, haraggal viseltetnek egymás iránt, a legkisebb mértékű megegyezés halvány esélye nélkül. Úgy tesznek és viselkednek, mintha nem egy közös országban élnének, és nem egy közös nemzethez tartoznának. A gazdasági és politikai hatalom megszerzése érdekében ádáz harcot vívnak egymással, és a harc hevében megfeledkeznek azon emberek valós, húsba vágó érdekeinek képviseletéről, akiknek megelőlegezett bizalmából hatalomhoz és pozícióhoz jutottak.

A hazánkat alkotó emberek nagy része -akiket bölcs politikusaink egyszerűen népnek szólítanak, bár valójában nagyon sok önálló, gondolkodó, szabad akaratú állampolgárról beszélünk- nem érti, hogy mi folyik ma Magyarországon.

Nem tudják, hogy a sok, egymást túlüvöltő hang közül ki mond igazat, kinek lehet valójában hinni, és ki tudja hazánkat a válságból kivezetni.

Ez a bizonytalanság nagyon káros hazánkra és a benne élő honfitársainkra nézve, mert ilyen körülmények között a hazánkat alkotó emberek nem tudnak a saját munkájukra és a családjukra összpontosítani. Egyre növekvő aggodalommal, gyanakvással figyelik az ország gazdasági, politikai, és erkölcsi hanyatlását. Nem tudják, hogy mit hoz a holnap, így már rövid távra sem tudnak és mernek tervezni.

A kiszámíthatóság és az előre tervezhetőség hiánya nagyon komoly probléma, ami tovább rontja a mi jelenlegi, már amúgy is nagyon súlyos helyzetünket.

Egyre nagyobb számban, főleg fiataljaink hagyják el Hazánkat megélhetést és kiszámíthatóságot keresve más országokban. Ha egy magyar állampolgár a boldogulását keresve külföldre megy, és végleg ott is marad akkor ez nekünk, magyaroknak óriási nemzeti veszteség, tragédia.

Egyetlen egy esély van még nyitva előttünk a végleges hanyatlás előtt egy új kiegyezés. Országunk vezetőinek, pártoknak, politikusoknak, szakszervezeteknek, civil mozgalmaknak és az országunkat alkotó embereknek ki kell egyezni egymással, félre kell tenni a kicsinyes, politikai ambíciókat, hatalomvágyat, gazdasági érdekeket, múltbéli vélt vagy valós sérelmeket, bűnöket, mindenkinek engednie kell álláspontjából a többiek javára.

Tiszta lappal újra kell kezdeni az ország, a társadalom és a nemzet újbóli felépítését, a mindenki által elfogadott új feltételek és szabályok szerint a nemzet fennmaradásának érdekében.

Ennek megértéséhez, megtételéhez mérhetetlen bölcsességre, belátásra és hazaszeretetre lesz szükség.

Az új kiegyezésben az országunkban élő valamennyi embernek nemre, származásra, világnézetre, vallásra tekintet nélkül részt kell vennie, senkit sem szabad kihagyni belőle. Újra le kell tenni a közös társadalom alapjait, és közösen ki kell jelölni az új irányt, melyen mindannyiunknak együtt kell tovább mennie. Senkit nem hagyhatunk hátra, mindenkire szükség van ,egy új, boldog, erős magyar társadalom megteremtéséhez.

Az új kiegyezéshez és a közös célok eléréséhez végre valós összefogásra van szükség, amely túlmutat, a hangzatos semmibe kiáltó szavakon, de megnyilvánul a mindennapokban egymásnak tett gesztusokban, valós kézzel fogható segítség nyújtásban, toleranciában, a másik elfogadásában, és a másikhoz való alkalmazkodásban.

Azoknak a politikai erőknek, pártoknak, politikusoknak, civil szervezeteknek, akik képtelenek az új kiegyezésre, és az említett célok megvalósítása érdekében az összefogásra, át kell adniuk helyüket azok számára, akik őket váltva, az új kiegyezés teljes folyamatát, törvényes eszközökkel, békés úton végig tudják vinni és el tudják fogadtatni az egész társadalommal Hazánk javára és nemzetünk felemelkedésére.

Szepessy Zsolt

Összefogás Párt elnöke

Tovább az eszköztárra