• Megélhetést itthon!

  Egyre aggasztóbb hírek és kutatási adatok látnak napvilágot, melyek szerint a Hazánkban élő emberek, közöttük nemzetünk fiataljai tömegesen vállalnak külföldön munkát vagy tervezik, hogy külföldre mennek dolgozni. A felmérések és becslések alapján körülbelül jelenleg 500-700 ezer magyar ember kénytelen megélhetését keresve külföldön dolgozni.

  Hazánkat pótolhatatlan veszteség éri és nemzetünk jövője kerül veszélybe azzal, hogy jól képzett szakismerettel, tudással bíró, dolgos, szorgalmas emberek kényszerülnek megélhetési okok miatt hazájuk elhagyására!

  Ha egy fiatal külföldre megy tudást és tapasztalatot szerezni és hazajön, tudományát a nemzet javára fordítja, akkor az igen nagy nyereség Hazánk számára, mivel ezzel a tudással sikeresebbek, gazdagabbak leszünk. De, ha egy magyar ember kimegy külhonba dolgozni és úgy dönt, végleg kint marad letelepedve a munkát, megélhetést biztosító országban, ez a magyar nemzet számára óriási, veszteség, nemzeti tragédia, mert honfitársunk elvész a nemzet számára. A nálunk megszerzett tudásával, munkaszeretetével másik országot fog fejleszteni, gazdagítani!

  Ami pedig még ennél is nagyobb baj, hogy utódaik valószínűleg nem Magyarországon fognak megszületni, élni!

  Így a történelmünkben  gyökerező, nemzedékről nemzedékre öröklődő láncolat fog megszakadni, ami Magyarország népesség csökkenését vonja maga után!

  A külföldi országok nem felebaráti szeretetből adnak munkát magyar emberek számára, hanem nagyon is megfontolt gazdasági és nemzeti érdekeik miatt!

  Köztudott, hogy a magyar emberek a korábbi szakképzési és oktatási rendszernek köszönhetően magas, versenyképes szaktudással rendelkeznek valamint nemzeti hagyományaink miatt kreatívak, szorgalmasak, munkaszeretők.

  Ha a tudással rendelkező, dolgos magyar emberek tömegesen hagyják el hazánkat az iszonyú nagy veszteség.

  Hazánk lélekszáma tovább csökken, sok magyar gyermek már külföldön fog megszületni, felnőni.

  A Magyar Államnak az állampolgáraiba történő befektetése (oktatás, egészségügy. stb) nem fog megtérülni, mert a külföldön végzett munka után nem Hazánknak, hanem a munkát adó országnak lesz adóbevétele.

  Ne feledjük, hogy külföldnek csak a kiválóan képzett nagy munkabírású, szorgalmas magyar emberek kellenek!

  Ha ők kimennek, akkor kik maradnak  itthon?

  Kik fogják az ország terheit viselni?

  Kik fogják az állam működését fenntartani?

  Kik fognak gondoskodni Magyarország lélekszámának gyarapodásáról?
  Kik fognak gondoskodni az idős és beteg emberekről?

  Ezeket a kérdéseket nem elég feltennünk, de válaszolnunk is kell rájuk!

  A válaszoknak pedig a probléma megoldását kell tartalmazniuk!

  Az Összefogás Párt határozott szándéka, hogy megállítsa, de legalább csökkentse a tömeges külföldi munkavállalást, letelepedést,  a szülőhaza elhagyását!

  Magyarországon nemzeti összefogásra van szükség a gazdaság beindításához, jó megélhetést biztosító, hosszú távú, tervezhető, biztos munkahelyek megteremtésére!

  Az Összefogás Párt választási programjában részletesen szerepel az új megélhetést biztosító munkahelyek  megteremtésének járható útja!

  Magyarországon a várt gazdasági fejlődés csak akkor fog megindulni, ha meghatározó szerepet biztosítunk a mezőgazdaságnak.

  Földünk valamennyi országában lakosság létszámának növekedésével párhuzamosan nő a kereslet a mezőgazdasági termékekre, élelmiszerekre és az egészséges ivóvízre. Magyarország adottságai kiválóak az élelmiszerek előállítására.

  A mezőgazdaságra épülhet a  hazai feldolgozóipar, gépgyártás, szállítás, energiatermelés, csomagolás. Mely területek új  munkahelyeket tudnak teremteni a dolgozni akaró emberek számára.

  A magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket jó áron lehet értékesíteni az orosz, kínai, indiai, arab, közel keleti piacokon.

  Magyarország kitűnő adottságokkal rendelkezik és a hosszú időn keresztül belénk sulykoltakkal ellentétesen nem szegény, hanem egy gazdag ország, amely jó gazdasági, politikai irányítással és nemzeti egyetértéssel, összefogással biztos megélhetést tud biztosítani valamennyi dolgozni akaró állampolgár és családja részére.

  Így egy magyar embernek nem kell arra kényszerülnie, hogy elhagyja szülőföldjét külföldön vállalva munkát.

  Ma Hazánkra -melynek valamennyien szülöttei vagyunk-, úgy kell, tekintsünk, mint az idős gyengélkedő szülőkre,  akiket a szerető felelősségteljes és kötelességtudó gyermekeik nem hagynak el, nem hagynak magukra, hanem velük maradva, kitartóan ápolva bíznak felépülésükben!

  Hazánkat sem szabad elhagyni mikor beteg, mikor bajban van, mert csak mi, ma élő magyarok vagyunk képesek szülőhazánkat megmenteni és újból felvirágoztatni és ezáltal egy erős virágzó Magyarországot adni tovább gyermekeinknek!

  Őseinktől megőrzésre kaptuk hazánkat melyhez hozzáadva saját értékeinket tovább kell, adjuk gyermekeinknek. Ez a múltunkból gyökerező folytonosság biztosítja nemzetünk fennmaradását!

  Ha elhagyjuk hazánkat, nem tudjuk gyermekeinknek továbbadni a megőrzésre ránk bízott javakat, ezzel megszakad egy ősi folyamat és mi méltatlanokká válunk felmenőink előtt!

  Most hazánk sorsa a mi kezünkben van! Nagy a felelősségünk, nem hibázhatunk!

  Szepessy Zsolt

  elnök

Leave a reply.