Navigation

Szepessy Zsolt

KÜLDETÉSEM

Az Összefogás Párt elnökeként elsődlegesen fontos célul tűztem ki

a közbiztonság helyreállítását,
a munka és a munkából történő megélhetés becsületének visszaállítását,
a hazai jól fizető munkahelyek teremtését,
a vidéki települések és iskolák megmentését,
az idős emberek megbecsülését, védelmét, nyugdíjuk növelését,
a családok biztos megélhetését, a felelős gyermekvállalást.

Polgármesterként

bevezettem, hogy az emberek ne segélyből, hanem munkából éljenek. A „segélyt munkáért” elnevezésű monoki modellt a kormány ,,közmunkaprogram” néven vezette be. A monoki modellnek köszönhetően ma több százezer ember segély helyett fizetésért dolgozik az országban. Bevezettem, hogy azok a szülők, akik nem járatják gyermekeiket iskolába, ne kaphassanak segélyt és támogatást, továbbá kiskorú veszélyeztetése miatt büntető feljelentést tettem a szülők ellen. Ennek következtében minimálisra csökkent az iskolakerülő gyermekek száma, a gyermekek esélyt kaptak a tudásra és a beilleszkedésre.

Felléptem az uzsorásokkal szemben, ennek is köszönhetően az uzsora újra büntethető bűncselekmény Magyarországon, és az új törvény alapján a rendőrség számos uzsorást letartóztatott, mellyel rengeteg család menekült meg a bűnözőktől.

Felléptem a bankokkal szemben annak érdekében, hogy ne lakoltassanak ki családokat otthonaikból.Pártunkrol

Az Összefogás Párt elnökeként elsődlegesen fontos célul tűztem ki

a közbiztonság helyreállítását,
a munka és a munkából történő megélhetés becsületének visszaállítását,
a hazai jól fizető munkahelyek teremtését,
a vidéki települések és iskolák megmentését,
az idős emberek megbecsülését, védelmét, nyugdíjuk növelését,
a családok biztos megélhetését, a felelős gyermekvállalást.

Országunk a rendszerváltás óta eltelt időszakban a rendszerváltó pártok között kialakult feszültség és harcok miatt, a csőd szélére sodródott. A rendszerváltást követően tömegesen szűntek meg a munkahelyek, az emberek százezreivel váltak munkanélkülivé. A meglévő munkahelyeket és azok vagyonát pedig spekuláns gátlástalan bűnözök, korrupt politikusok segítségével egyszerűen szétlopták.

A helyzet azóta sem változott.

Akik esetleg dolgoznak ezt éhbérért teszik, jövedelmükből megélhetést biztosítani, felelősen gyermeket vállalni, családot fenntartani nem lehet. A megélhetés és a jövő alapjait biztosító iskolák közép és felsőfokú tanintézményekből kikerülő szakemberek elhelyezkedni nem tudnak. A magyar oktatás jelenleg az iskolákban hivatásos munkanélkülieket képez. Ugyanakkor az ipar fejlett ágazataiban szakember hiány keletkezett. Emiatt számos esetben külföldieknek adnak munkát a magyar emberek helyett. Ennek alapvető oka, hogy a nagy múltra visszatekintő magas színvonalú hazai szakemberképzés gyakorlatilag megszűnt.

A családok jelentős része életszínvonaluk megtartása érdekében, átmeneti jelleggel számos bankhitelt vett fel, mert erre bíztatták őket a hazai bankok, a hamis, hazug, a káros következményekre nem figyelmeztető reklámjaikkal. A váratlanul bekövetkező pénzügyi és világgazdasági válság következtében a bankok a legkeményebb és minden emberi érzést nélkülöző lépéseikkel több százezer ember és család megélhetését tették kockára, az állam pedig a kilakoltatások előtt álló családok ezreit hagyta magára. A látszólag létrehozott banki etikai kódex ezen semmit nem változtatott, jelenleg a bankok szabadon uralják az országot. Ezt azért tehetik, mert jól tudják, hogy Magyar lakosság csekély pénzügyi és gazdasági ismeretekkel rendelkezik. Ezen haladéktalanul változtatni kell. A külföldi bankokkal szemben létre kell hozni egy 100%-ig magyar állami tulajdonú és irányítású bankot, mely magyar emberek érdekeit figyelembe véve kell működjön.

Magyarország jelenleg már nem a szakadék széle felé tart, hanem zuhan lefelé a mélységbe…

A túlélésünk egyedül csak attól függ, hogy összefogva, közös nemzeti akarattal tudunk-e ejtő ernyőt nyitni, még a becsapódás előtt, vagy továbbra is egymásra mutogatva és a zuhanás felelősét keresve zuhanunk a végzet felé. Az elmúlt húsz év egyik legnagyobb tragédiája lett, hogy az ország jobb és baloldalra szakadt, és a pártosodás, az egymással való civódás osztja két részre hazánkat.

Pedig jobboldalon és baloldalon egyaránt jó szándékú, a hazájukat szerető állampolgárok és magas tudással rendelkező, az ország jövőjéért felelősséget vállaló szakemberek és politikusok vannak. Elkeserítő azonban, hogy a jobb és baloldali pártok akkor sem képesek összefogásra, amikor az ország érdeke ezt kívánná. Sajnos ebben a katasztrofális helyzetben a jobb és baloldali állampolgárok, szakemberek, politikusok tudásukat és energiájukat folyamatosan a másik oldal legyőzésére használják, ahelyett hogy közösen összefogva egyesítenék a tudásukat, energiáikat annak érdekében, hogy Magyarországot újra felemeljék.

Az Összefogás Pártot azért hoztuk létre, mert felismertük, a nemzet újbóli összefogásának történelmi szükségességét, meg szeretnénk szüntetni a jobb és a baloldal közötti értelmetlen szembenállást. A két politikai oldalon elhelyezkedő értékeket és embereket képviselve, egy új, az összefogáson alapuló értékrendet kívánunk Magyarországon megvalósítani. Ebben a törekvésben az Összefogás Párt a híd szerepét kívánja betölteni a különböző politikai pártok között.

Az Összefogás Párt a nyugalom a tolerancia és a béke pártja. Egyetlen pártra sem teszünk semmilyen sértő vagy bántó megjegyzést, kijelentést, mert minden párt mögött, szavazóként, szimpatizánsként tisztességes magyar állampolgárok állnak, akik nekünk lehetnek rokonaink, barátaink, szomszédaink, de mindenképp honfitársaink. Ezért ha egy pártot szidalmazunk, akkor a mögötte álló választókat, szimpatizánsokat is megbántjuk. Ezzel újra mélyítve a társadalmi megosztottságot, feszültséget.

Magyarországnak végre nyugalomra és társadalmi békére, egy új kiegyezésre van szüksége. Fejleszteni, jövőt, értéket teremteni csak békében, nyugalomban, társadalmi egyetértésben lehet. Háborúban, káoszban, társadalmi viszályban az értékeink elpusztulnak , és a jövőnk kerül veszélybe. Az újrakezdés pedig mindig nagyon nehéz, keserves és sokáig tart. Az Összefogás Párt elítél minden szélsőséget, legyen az jobb vagy baloldali. A szélsőség előbb vagy utóbb kirekesztéshez, elnyomáshoz és diktatúrához vezet. Márpedig a jobboldali diktatúra ugyanolyan borzasztó, mint a baloldali. Mindkettőben korlátozzák az emberek szabadságjogait, mindkettőben megfélemlítik az embereket, és mindkettőben erővel, diktatórikus módszerekkel irányítják a társadalmat, egy szűk elnyomó hatalmi kör érdekei szerint. Ezért az Összefogás Párt elítéli a szélsőségeket és társadalmi összefogással küzd ellene. Hazánkban minden állampolgárt azonos jogok és kötelességek illetnek meg, senkit sem érhet hátrány vagy sérelem származása, vallása, bőrszíne miatt. Az Összefogás Párt hajlandó együttműködni valamennyi párttal, egyházzal, egyesülettel, civil mozgalommal, aki a Magyarországon élő emberekért, és Magyarországért munkálkodik. De szembe száll minden olyan politikai párttal és egyéb hatalommal, amely Magyarországnak ártani kíván.

Az Összefogás Párt nem jobboldali és nem baloldali tömörülés. Mi az emberek problémáit kívánjuk megoldani, mert abban hiszünk, hogy ha az országunkat alkotó egyének gondjait megoldjuk, akkor az országunk általános terhei is csökkennek. Az Összefogás Párt egy ember központú problémamegoldó párt. Nem kívánunk hazug, teljesíthetetlen ígéretekkel választást nyerni. Az ország jelenlegi katasztrofális gazdasági, erkölcsi helyzetét tekintve, 10-15 év keserves, fáradságos közös munkára lesz szükségünk ahhoz, hogy egy jelenleg még csak vágyainkban létező jóléti Magyarországot teremtsünk. Azok a pártok, akik ettől kevesebb időt mondanak és gyors fejlődést, hamar bekövetkező jólétet ígérnek, becsapják a választókat. Ezzel a félrevezető magatartással kívánnak választást nyerni, majd a teljesítetlen ígéretekkel megnyert választások után, hosszas magyarázkodásokba fognak -mindenféle felelősségre vonás, következmény nélkül.

Sokan megkérdezhetik, hogy miért nekünk kell újra ennyit dolgozni, holott nem mi vagyunk a felelősek a jelenlegi állapotért. Nekik azt válaszoljuk, hogy ez a mi hazánk és nincs helyettünk más, aki ezt megtegye. Nekünk a jövő Magyarországáért kell dolgozni, gyermekeinkért, unokáinkért, és a még meg nem született utódainkért is. Ne felejtsük el, hogy a mi életünk nem céltalan. Feladattal jöttünk erre a világra. A feladatunk, hogy nemzetünket fenntartsuk, hazánk létét megőrizzük, amint tették ezt őseink több ezer évre visszamenően. Ők sokszor vérrel, könnyel és keservvel, de megvédték az országot, megteremtették a túlélés, a fennmaradás lehetőségét az utánunk következő generációk számára, ezzel teljesítve történelmi küldetésüket. Nekünk is ez a feladatunk, hogy megvédjük országunkat, az utánunk következő generációknak esélyt és lehetőséget teremtsünk, mert ezer éves múltunk nem garancia ezer éves jövőnkre.

Megmaradásunk, túlélésünk, nemzeti összefogásunk erejében rejlik.

Az Összefogás Párt megalkotta választási programját, melyet a nagy hazafi Kossuth Lajos előtt tisztelegve Kossuth programnak nevezett el. Ez alapján, pontokba rendezve összeállításra kerültek azok a megvalósításra váró, fontos feladatok, melyek végrehajtása, Magyarországot a jóléti társadalom irányába viszi. A magyar állampolgárok felé érzett tisztelet megköveteli tőlünk a valós tájékoztatást, hogy őszintén elmondjuk, az általunk leírt programpontok megvalósítási ideje kedvező körülmények között, egységes nemzeti, politikai akarat mellett is 10-15 év! Az Összefogás Párt a választók bizalmából parlamentbe történő bejutását követően mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az általa alkotott Kossuth programot és annak pontjait elfogadásig, alkalmazásig és bevezetésig vigye!

Magyarország minden magyar állampolgár közös hazája.

Mivel Magyarországon körülbelül 10 millióan élünk, így minden megszületett magyar állampolgárnak egy tizmilliomodnyi tulajdonrésze van az ország minden kincséből, (földek, hegyek, folyók, erdők, ásványkincsek, műemlékek). Mivel az ország közös tulajdonunk és közös felelősségünk is, ezért jogunk és kötelességünk beleszólni abba, hogy mi történjen közös értékeinkkel. Erre tekintettel, az ország állampolgárainak beleegyezése nélkül ne lehessen nemzeti vagyonunkat értékesíteni és ne lehessen országunkat külföldről felvett szükségtelen hitelekkel megterhelni. Azok a nemzeti vagyon értékesítések és hitelek ami mögött nincs ott az országot tulajdonló állampolgárok többségi felhatalmazása, legyen érvénytelen! Az ilyen szerződések semmisek, semmilyen hátrányos jogkövetkezményt nem jelenthetnek a Magyarországot tulajdonló állampolgárok számára.

Az Összefogás Párt kezdeményezni fogja, hogy a parlament alkosson törvényt arra nézve, hogy legyen Magyarországnak tulajdoni lapja, mely az állami vagyont tartalmazza, mely minden magyar állampolgár osztatlan közös tulajdona. Azon tulajdonosként legyen feltüntetve valamennyi magyar állampolgár. Legyen rajta feltüntetve valamennyi felvett hitel és egyéb teher. Ez a tulajdoni lap bárki számára legyen ingyenesen kiváltható.

Az Összefogás Párt elkészítette Magyarország tulajdoni lapját ezzel is bizonyítva, hogy közös tulajdonunk összeköt minket.

Azt szeretnénk a tisztelt választóktól, hogy adják nekünk azt a legnagyobb értéket, melyet az egyik ember a másiknak adhat,! Ez a felbecsülhetetlen érték a bizalom. Kérjük az Önök bizalmát ahhoz, hogy bizonyíthassunk!

Én nem beszélek, hanem cselekszem.

Eddigi tetteim támasztják alá a jövőre vonatkozó és megvalósításra váró elképzeléseimet.


Az Összefogás a gondolkodó emberek pártja

85%

BIZALOM

100%

LOJALITÁS

95%

TETTREKÉSZSÉG

2%

SAJÁT ÉRDEK

Tovább az eszköztárra